Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Постигане на устойчива мобилност

Намаляването на емисиите на CO2 е решаваща част от превръщането на транспорта в устойчив. Преминаването към високоефективни хибридни или конвенционални задвижвания, работещи на възобновяеми горива, може значително да намали нивата на емисии още днес. 

Ние в Scania подхождаме към предизвикателството от няколко ъгъла, предлагайки широка гама от ефективни, висококачествени продукти и услуги, за да отговорим на различните нужди на туристическите оператори.

 

Нашият подход е да разработваме и усъвършенстваме продукти, които отговарят или надвишават екологичните изисквания, но без да правим компромис с работните характеристики, управляемостта или производителността.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Операторите знаят колко е важно максимизирането на експлоатационното време на превозното средство. В Scania рентабилността на клиентите е ключов фактор за продуктите и услугите, които разработваме и предлагаме.

 

Нашите автобуси имат висока енергийна ефективност и са надеждни, което заедно с професионалните услуги за поддръжка, които предлагаме, е от полза за цялостната експлоатационна ефективност на превозното средство.

Предложение на продукти

Нашето продуктово портфолио се състои от продукти с множество опции, които позволяват персонализирани конфигурации, даващи възможност на операторите да удовлетворяват специфичните нужди за техните туристически пътувания.

Продуктовото портфолио на Scania включва още Scania Citywide LF, Scania Citywide LE, Scania C-chassis LF, Scania K-chassis LE, Scania Interlink, Scania K-chassis HF, Scania Irizar, Scania Fencer

Предложение на услуги