Заведи ме в Скания България .
За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.
България

изберете вашия регион за продажби

Select production unit посетете scania.com

региона на продажбите
Production units

УСЛУГИ

Област на работа

Бързо и надеждно обслужване

Клиентите на Scania изискват бързо и надеждно обслужване, а с увеличаването на броя на превозните средства по пътищата секторът на услугите е ключът към нашия успех.

Фокусът на тази дейност пада върху сервизното обслужване и връзките с клиенти. Сервизните центрове на Scania получават добри резултати в проучвания за удовлетвореност на клиентите, но вниманието ни постоянно е насочено към подобряване на поддръжката за клиенти. Чрез профилактично техническо обслужване и бързи ремонти ние създаваме оптимални условия за експлоатационно време на превозните средства.

Сервизните механици на Scania са много компетентни и работят в тясно сътрудничество с клиентите. Целта е винаги да се вземат под внимание нуждите на клиентите, така че да можем да ги използваме за подобряване и развитие на продуктите на Scania.