Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Dosiahnutie udržateľnej mobility

Metropolitné oblasti na celom svete sú ovplyvnené nárastom potreby prepravy, ktorá ide ruka v ruke s urbanizáciou. To prináša problémy súvisiace so zápchami, a tiež emisiami škodlivín a znečistením, ktoré má dopad na ľudí a životné prostredie.

Veľa možno získať znížením počtu vozidiel a ich nahradením hromadnou prepravou. To však vyžaduje atraktívny systém verejnej dopravy.

 

Na ďalšie zníženie emisií musia systém tvoriť energeticky úsporné vozidlá jazdiace buď na elektrickú energiu alebo obnoviteľné palivá, v závislosti od určenia a miestnych podmienok. Autobusy a služby spoločnosti Scania umožňujú spojiť udržateľnosť s hospodárnosťou prevádzky – čo je predpokladom na vytvorenie udržateľnej prepravy v širšom meradle.

Ponuka produktov

Naše portfólio pozostáva zo širokého radu produktov s rôznymi možnosťami, čo umožňuje vytvárať prispôsobené konfigurácie, a rovnako dôležité sú aj naše rozsiahle balíky služieb. To nám umožňuje ponúkať vhodné riešenia podľa individuálnych nárokov a potrieb jednotlivých prevádzkovateľov.

 

ZLEPŠENIE PREVÁDZKOVEJ HOSPODÁRNOSTI

Prevádzkovatelia v mestskom prostredí vedia, aké dôležité je udržať náklady na minime. V spoločnosti Scania je ziskovosť zákazníkov základom pri vývoji produktov a služieb – vždy s ohľadom na ľudí.

 

Ponuka služieb