Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Prevádzka mestskej dopravy

Na každý kilometer vašej cesty

Dosiahnutie udržateľnej mobility

Metropolitné oblasti na celom svete sú ovplyvnené nárastom potreby prepravy, ktorá ide ruka v ruke s urbanizáciou. To prináša problémy súvisiace so zápchami, a tiež emisiami škodlivín a znečistením, ktoré má dopad na ľudí a životné prostredie.

Veľa možno získať znížením počtu vozidiel a ich nahradením hromadnou prepravou. To však vyžaduje atraktívny systém verejnej dopravy.

 

Na ďalšie zníženie emisií musia systém tvoriť energeticky úsporné vozidlá jazdiace buď na elektrickú energiu alebo obnoviteľné palivá, v závislosti od určenia a miestnych podmienok. Autobusy a služby spoločnosti Scania umožňujú spojiť udržateľnosť s hospodárnosťou prevádzky – čo je predpokladom na vytvorenie udržateľnej prepravy v širšom meradle.

Ponuka produktov

Naše portfólio pozostáva zo širokého radu produktov s rôznymi možnosťami, čo umožňuje vytvárať prispôsobené konfigurácie, a rovnako dôležité sú aj naše rozsiahle balíky služieb. To nám umožňuje ponúkať vhodné riešenia podľa individuálnych nárokov a potrieb jednotlivých prevádzkovateľov.

ZLEPŠENIE PREVÁDZKOVEJ HOSPODÁRNOSTI

Prevádzkovatelia v mestskom prostredí vedia, aké dôležité je udržať náklady na minime. V spoločnosti Scania je ziskovosť zákazníkov základom pri vývoji produktov a služieb – vždy s ohľadom na ľudí.

 

Ponuka služieb