Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

STAROSTLIVOSŤ O VOZIDLOVÝ PARK

ZVÝŠENIE PREVÁDZKYSCHOPNOSTI

ZOSTAŤ KONKURENCIESCHOPNÝ

Starostlivosť o vozidlový park Scania sa stará o celý vozový park bez ohľadu na značku alebo vek a zaručí, že výkon každého vozidla je v špičkovom stave. Umožňuje vášmu vozidlovému parku udržať maximálnu prevádzkyschopnosť, aby ste sa mohli sústrediť na svoju kľúčovú prácu.

Kľúčové vlastnosti
Doplnkové služby
  • Úplná údržba vozidlového parku a optimalizácia prevádzkyschopnosti
  • Špecializovaný správca vozidlového parku pre centrálnu koordináciu a plánovanie servisu
  • Analýza výkonu využíva údajov vášho podniku i servisných dielní, pomocou ktorých je možné rozpoznať prevádzkové poruchy, ktoré môžu viesť k neplánovaným odstávkam.
  • Plné krytie opráv vrátane opotrebenia
  • Úplný servisný plán a koordinácia zákonných testov
  • Tvorba správ s kľúčovými výkonnostnými ukazovateľmi
  • Riešenie nákladov v prípade nehôd
  • Scania Assistance - riešenie porúch
  • Práca nadčas/práca v noci a cez víkend

LEPŠIE PLÁNOVANIE

Zorganizujeme všetky vaše zastávky na údržbu a vtesnáme ich do vášho harmonogramu. Opravy a údržba vášho vozidlo môžu byť naplánované pre maximálnu prevádzkyschopnosť vďaka vylepšenej komunikácii medzi plánovaním dopravy vašou organizáciou a servismi Scania.

Proaktívne servisné riešenie

Váš osobný správca vozidlového parku použije najnovšie nástroje, technológie a osvedčené rámce, aby sa uistil, že údržba a opravy sa vykonajú v správnom čase s minimálnym výpadkom.

Analýza vozového parku

Naši odborní analytici sledujú údaje z vášho podnikania a servisu, aby identifikovali dôvody neplánovaných zastávok, takže môžete tieto príčiny vyriešiť a zlepiť tak dostupnosť vášho vozidlového parku.

ANALÝZA VOZIDLOVÉHO PARKU

UDRŽTE SI NÁSKOK

Ak máte pokoj na duši, že vozidlový park si udržiava 100 % dostupnosť, môžete sa sústrediť na svoje podnikanie. Analytik vozidlového parku Scania vám pomôže zlepšiť dostupnosť vášho vozidlového parku, takže môžete znížiť prevádzkové náklady a maximalizovať ziskovosť.

Map

Pohovorme si o obchodných veciach

Vyhľadať najbližšieho predajcu

Služba Scania Assistance

Sme tu, aby sme vám pomohli – 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Zavolajte nám
+421 903 722 048
Vyhľadať najbližšieho predajcu