Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

2 698 EUR* ZA <br/>TRI ROKY

See how much your fleet can save by using the correct engine oil


Prechodom zo staršej generácie olejov na najnovší olej Scania LDF-4 uskutočníte optimálnu investíciu do vášho motora a hospodárnosti jeho prevádzky. Nielenže olej Scania LDF-4 šetrí palivo, zlepšuje tiež výkon, znižuje opotrebovanie motora a redukuje negatívne účinky systémov na dodatočnú úpravu výfukových plynov.

V tomto príklade sme použili vozidlo na diaľkovú prepravu s ročným nájazdom 180 000 km, priemernou spotrebou paliva 25 k/100 km. Ceny nafty sa menia, preto sme použili oficiálne ceny palív spoločnosti DKV. Okrem toho sme zahrnuli sedem výmen oleja počas troch rokov.

Olej Scania LDF-4 prináša úsporu nákladov vďaka nižšej spotrebe paliva a iba jednej potrebnej výmene filtra pevných častíc namiesto dvoch. Reálne testovacie podmienky vykázali zníženie spotreby paliva vďaka oleju LDF-4 najmenej o 1 % a potenciálne o 3 až 6 %.

Výpočet za 36 mesiacov

Palivo

Nižšia spotreba paliva
1 %/1 350 l
Cena nafty
1,547 eur/l
Úspora nákladov na naftu
-2088 eur

Výmena oleja

Počet výmen oleja
7
Objem oleja pri jednej výmene oleja
40 l
Cena oleja LDF-4 oproti LDF-3
+1 euro/l
Náklady na olej
+210 eur

Časticový filter

Spotreba
1 namiesto 2
Cena filtra
-820 eur **

Celková úspora nákladov

Fuel
-2088 Euro
Oil change
+210 Euro
Particle filter
-820 Euro
Total
-2698 Euro / 36 months***

*) Skutočná úspora závisí od prevádzkových podmienok a aktuálnych cien palív a olejov.

**) Predajcovia si môžu určiť vlastnú cenu.

***) Vzorec: 3 roky x (180 000 km x 2,5 l/km x [miestna cena za palivo v eur]) + 820 eur – (7 výmen oleja x 1 euro vyššia cena x 30 litrov).