Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Špeciálne servisy

Prevádzkový štandard obchodných zástupcov spoločnosti Scania

Vaše podnikanie je naša priorita

Našim cieľom je vám ponúknuť rovnako vysokú úroveň špeciálnych služieb bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. To zahŕňa služby našich dobre vyškolených servisných technikov, ako aj plne vybavené servisy so špeciálnymi a elektronickými diagnostickými nástrojmi.

Na zabezpečenie vysokej a rovnakej úrovne služieb máme štandardy, ktoré naša sieť dodržiava z pozície zástupcov spoločnosti Scania, ako sú napríklad plná záruka na náhradné dielce a práce, fakturácia v angličtine alebo miestnom jazyku. Našu sieť neustále monitorujeme a podporujeme s cieľom dosiahnuť náš prevádzkový štandard na každom trhu.

Vyškolení tak, aby vás udržali na ceste

Naši technici sú vyškolení na poskytovanie servisných služieb najvyššej kvality. Optimalizáciou servisu a kvality pre vaše vozidlo zabezpečujeme, aby ste sa mohli sústrediť na vaše podnikanie. Pravidelná údržba pomocou kontrolných bodov, otvorený prístup a medzinárodná sieť spoločnosti Scania s viac ako 1 600 servismi zabezpečuje prevádzkyschopnosť podnikom na celom svete.

Zlepšenie inovácie a výrobkov, ako aj nové služby a najmodernejšie systémy vozidiel kladú požiadavky na technikov, aby vykonávali priebežnú údržbu a zlepšovali svoje schopnosti. Vďaka súčasným investičným a školiacim programom spoločnosti Scania môžu naši technici prekonať vaše očakávania, udržať krok s vývojom a inováciami, pričom sa monitorujú v rámci programu Scania Academy.

Scania Diagnos & Programmer

Pomocou nášho počítačového systému vyhľadávania porúch – Scania Diagnos & Programmer – môžeme rýchlo a presne zistiť všetky potenciálne problémy. Program komunikuje s vozidlami Scania a priemyselnými a lodnými motormi a používa sa na:

  • Riešenie problémov
  • Nastavenie parametrov zákazníka
  • Kalibrácie
  • Prepočty ovplyvňujúce elektrický systém
  • Aktualizáciu softvéru v riadiacich jednotkách

Dostupnosť náhradných dielcov

Dostupnosť náhradných dielcov je jedným z najdôležitejších faktorov produktivity prepravy.

Dostupnosť, profesionalita, hodnota a kvalita

Logistická sieť náhradných dielcov spoločnosti Scania je jednou z najmodernejších na svete. V našom sklade sa nachádza približne 140 000 náhradných dielcov Scania. Každý náhradný diel možno dodať prakticky do ktoréhokoľvek uzla v Európe – v priebehu 24 hodín.

Servisná výmena náhradných dielcov spoločnosti Scania

Okrem nových náhradných dielcov ponúka spoločnosť Scania širokú škálu repasovaných náhradných dielcov – tzv. výmenných súčastí – pre nákladné vozidlo, autobus a motor. Výmenné súčasti majú rovnaké záručné podmienky ako bežné náhradné diely.