Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY

NAVRHNUTÉ S CIEĽOM ZARUČIŤ BEZPEČNOSŤ NA CESTE

Vďaka rokom dôkladného výskumu, konštruovania a testovania sú vozidlá Scania výnimočne spoľahlivé. Nemalú zásluhu na tom má množstvo inovatívnych bezpečnostných a podporných systémov v každom vozidle Scania.

ALCOLOCK

ZODPOVEDNÍ VODIČI ZACHRAŇUJÚ ŽIVOTY

Čoraz väčší počet dopravcov a nákupcov prepravných služieb požaduje kontrolu požitia alkoholických nápojov vodičmi na každom stupni dopravného reťazca. Je to správne, pretože ak sa niečo stane, náklady sú absolútne odstrašujúce. Zodpovední vodiči zachraňujú životy.

Spoločnosť Scania ponúka v cene vozidla prípravu pre systém alcolock, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu požadovaného typu zariadenia. Systém Alcolock vyžaduje, aby vodič pred spustením motora fúkol do náustka. Ak sa vo vydychovanom vzduchu zistí alkohol, štartér sa zablokuje. Nastavenia sú dostupné bez obmedzení, čo umožňuje prispôsobiť systém miestnym zákonom a predpisom.

ELEKTRONICKÝ BRZDOVÝ SYSTÉM (EBS)

Systém Scania EBS (electronic braking system – elektronický brzdový systém) poskytuje najlepšie možné ovládanie brzdenia. Zabezpečuje okamžitú reakciu bŕzd s bezprostrednou aktiváciou a uvoľnením proporcionálne podľa stlačenia pedála. Rýchle a súčasné uvoľnenie bŕzd navyše pomáha predchádzať „zadrhovaniu bŕzd“, takže sa zároveň šetrí palivo. Zadrhovanie bŕzd nastáva v prípade krátkodobého oneskorenia uvoľnenia brzdy na niektorej náprave (klasické pneumatické brzdové systémy obyčajne reagujú pomalšie ako elektronicky ovládané).

Systém EBS významne zvyšuje stabilitu vo všetkých podmienkach a odstraňuje väčšinu zbytočného stresu spojeného s núdzovým zastavením. Takáto okamžitá, vyvážená a stabilná odozva nie je možná ani v prípade najprepracovanejších pneumatických systémov.

Okamžitá odozva a maximálna stabilita

ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÝ PROGRAM (ESP)

PODPORUJE VODIČA V NÁROČNÝCH SITUÁCIÁCH

Núdzové situácie alebo jazda nevhodnou rýchlosťou môžu niekedy ovplyvniť stabilitu vozidla. Nebezpečné je to najmä pre kombinácie ťahač-náves, pri ktorých aj dočasná strata kontroly nad ovládaním vozidla môže mať katastrofálne a drahé dôsledky.

Systém Scania ESP (electronic stability program – elektronický stabilizačný program) monitoruje hlavné parametre stability a automaticky zapína príslušné ovládacie prvky, čím významne zvyšuje bezpečnosť jazdy. Systém sa dodáva na všetkých ťahačoch 4x2 vybavených elektronicky ovládanými diskovými brzdami. Skonštruovaný je tak, aby fungoval na vlhkých alebo šmykľavých cestách, na ktorých sa často vyskytuje nedotáčavosť alebo pretáčavosť, ale aj na suchých cestách, kde je hlavným rizikom prevrátenie ako výsledok nadmernej rýchlosti alebo nadmerného klopenia v zákrutách.

MONITOROVANIE TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPM)

SPRÁVNY TLAK V PNEUMATIKÁCH UŠETRÍ MNOŽSTVO PALIVA

Systém Scania TPM (tyre pressure monitoring – monitorovanie tlaku v pneumatikách) je bezpečnostný systém, ktorý spustí poplach, ak klesne tlak v ktorejkoľvek pneumatike vozidla. Pracuje, aj keď sa vozidlo pohybuje, takže môžete podniknúť opatrenia na zabránenie nehode a poškodeniu karosérie.

Systém TPM okamžite upozorní vodiča aj v prípade, keď je tlak v jednej pneumatike jednoducho nesprávny a nehrozí jazda na vyfúknutej pneumatike. Toto opatrenie pomáha zaručiť optimálny valivý odpor pneumatiky, čo sa prenáša do lepšej prevádzkovej hospodárnosti a zníženého opotrebovania pneumatiky. Systém Scania TPM je dostupný pre všetky nákladné vozidlá s jednou hnacou nápravou.

KAMEROVÝ SYSTÉM

PRE VYŠŠIU BEZPEČNOSŤ, VÝHĽAD A POHODLIE

Kamera s výhľadom dopredu sa automaticky spúšťa pri rýchlostiach pod 30 km/h a poskytuje vám jasný, nerušený obraz bezprostredného okolia. Vaše vozidlo môže byť vybavené aj kamerou s výhľadom dozadu, čím sa zabezpečí úplnejšia perspektíva. V oboch prípadoch sú displeje umiestnené priamo pred vodičom. Takto sa zabezpečuje širšie zorné pole bez zadných mŕtvych uhlov a naťahovania krku. Či už cúvate, parkujete alebo manévrujete v stiesnenom priestore, bezpečné ovládanie je málokedy také príjemné, ako v tomto prípade.