Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby
Pohonné riešenia

Prepojené motory

Majte prevádzku pod kontrolou

Vďaka prepojeniu motorov od spoločnosti Scania sa už nemusíte obávať dlhých alebo neplánovaných odstávok a môžete navyše získať lepší prehľad o ich prevádzke a ľahko monitorovať a riadiť všetky vaše motory.

Inteligentné prepojenie v reálnom čase

Posielanie spoľahlivých dát z odľahlých prevádzok v reálnom čase môže pomocou prepojenia motorov Scania ľahko prepojiť kanceláriu a prevádzku. Správcovia dát ak môžu ľahko sledovať dobu prevádzky a aktuálny stav, polohu, rýchlosť, smer, pohyb, spotrebu paliva a úroveň emisií jednotlivo pri každom z vašich motorov.

Tieto údaje možno využiť na predĺženie času prevádzky, zvýšenie jeho účinnosti a určenie oblastí, ktoré možno zlepšiť. Intuitívny online portál umožňuje užívateľom rýchlejšie reagovať na servisné problémy, zlepšiť plánovanie údržby, nastaviť zóny sledovania, frekvenciu zaťaženia a mnohé ďalšie parametre. Môže vám tiež pomôcť získať prehľad o výrobkoch a začať ich prevádzku v rámci platformy, čím sa znížia náklady a vplyv na životné prostredie.

16171-003

Proaktívna podpora

 

Prepojenie motorov posúva naše vynikajúce možnosti údržby a opráv na ešte vyššiu úroveň. Okrem jednoduchého odhalenia drobných problémov, ešte pred vykonávaním údržby, môžu technici Scania, vďaka tomuto prepojeniu motorov, vykonať diagnostiku na diaľku. Pri zložitejších problémoch to znamená, že vám môžu rýchlo poskytnúť potrebné rady a získajú prehľad o potrebných náhradných dielcoch a vybavenia. Výsledok? Predĺženie doby prevádzky a zvýšenie produktivity.

Naša ponuka služieb

Scania toto prepojenie využíva už niekoľko rokov, prepojila už takmer 350 000 vlastných vozidiel, preto vám v tejto oblasti môžeme ponúknuť širokú škálu skúseností. Počas tohto obdobia sme dokázali vyvinúť a vylepšiť prepojenie námorných motorov, priemyselných motorov a generátorov. Výsledok? Efektívne procesy a používateľsky jednoduché nástroje, ktoré zákazníkovi prinášajú úžitok.

Balíky zahŕňajú nasledujúce

Balík Monitorovanie Balík Ovládanie Balík Prístup k údajom
Hodiny prevádzky motora
X
X
X
Spotreba paliva
X
X
X
Nástroj pre plánovanie údržby (vrátane hlásenia porúch)
X
X
X
Správy o vplyve na životné prostredie
X
Poloha a sledovanie
X
X
Tvorba zón
X

Balík pre dodávateľov vybavenia

Umožňuje výrobcom vybavenia prístup ku komplexným údajom. Získané údaje o tom, ako dlho a ako často sú stroje využívané, koľko spotrebujú paliva a aký vplyv majú na životné prostredie, možno využiť pri ďalšom vývoji výrobkov. Na vyžiadanie môžu výrobcovia využívajúci telematickú jednotku získať počiatočnú správu s informáciami o čase a mieste uvedenie zariadenia do prevádzky, vďaka čomu možno presnejšie riadiť záručnú dobu.

Požiadavky

Naše služby prepojenie vyžadujú inštaláciu telematickej jednotky Scania Communicator, ktorá sa dodáva zdarma s každým motorom a môže ju inštalovať dodávateľ vybavenia, spoločnosť Scania alebo niektorý z jej partnerov. Pokiaľ nie je jednotka v tejto fáze zapojená, je možné sa na tom dohodnúť s najbližším predajcom Scania.

Služby súvisiace s opravami a údržbou

Pokiaľ chcete náklady plne riadiť a predvídať, ponúkame rôzne možnosti od základných zmlúv až po obsiahle zmluvy o službách. Ak sa chcete o podmienkach servisných zmlúv dozvedieť viac, spojte sa s miestnym zástupcom spoločnosti Scania alebo dodávateľom vozidla, plavidla alebo vybavenia.

Okrem toho je nepretržite k dispozícii služba Scania Assistance, ktorá vám poskytne podporu a spojenie s príslušným koordinátorom, ktorý pozná váš typ motora a hovorí vaším jazykom.

Map

Pohovorme si o obchodných veciach

Vyhľadať najbližšieho predajcu

Služba Scania Assistance

Sme tu, aby sme vám pomohli – 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Zavolajte nám
+421 903 722 048
Vyhľadať najbližšieho predajcu