Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

FLEET MANAGEMENT SYSTEM

SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE

Údaje získané na palube nákladných vozidiel Scania poskytujú cenné informácie o štýle jazdy, produktivite a hospodárnosti. Tento spôsob sledovania a diagnostiky môže priniesť významné výhody vo forme zvýšenej prevádzkyschopnosti, zlepšenej bezpečnosti a znížených prevádzkových nákladov.

Radenie prevodových stupňov

Správne a efektívne používanie prevodových stupňov je veľmi dôležité pre palivovú hospodárnosť, bezpečnosť a výkonnosť. Môže prispieť k zlepšeniu štýlu jazdy a znížiť riziko aj náklady.

Brzdenie

Sledovaním brzdového správanie vodičov je možné vybudovať im návyky, ktoré zlepšujú bezpečnosť, znižujú opotrebovanie výmenných častí a zvyšujú produktivitu.

Ovládanie rýchlosti

Udržiavanie konštantnej rýchlosti môže výrazne zlepšiť hospodárnosť paliva a znížiť náklady na údržbu. Zhromažďovanie inteligentných údajov Scania všetko urýchľuje a zjednodušuje.

ŠETRENIE PALIVA

Sú potrebné len menšie úpravy návykov skúseného vodiča na to, aby ste ušetrili až 10 % paliva. Presne to umožňujú vodičom telemetrické systémy Scania.

PLÁNUJTE VOPRED

Sledovaním spotreby CO2 a paliva môžete jednoducho a včas predvídať problémy a prispôsobiť neočakávanú potrebu opráv alebo servis.

SLEDUJTE KAŽDÉ NÁKLADNÉ VOZIDLO

Vďaka porovnaniu širokej škály jazdných parametrov a výkonu vozidlových parkov sa dá ľahko zistiť, kde je potrebné zefektívnenie.

ZOSTAŇTE PRIPOJENÍ

„Spojené služby aktívne prispievajú k zvýšenej prevádzkyschopnosti a zníženiu prevádzkových nákladov. Bolo by nepredstaviteľné, aby sme ich ignorovali.”

Michael Egger

Emil Egger AG, Švajčiarsko

KONTROLA POČAS JAZDY

Pomocou našej aplikácie * môžete získať prístup k rovnakým funkciám, ktoré používate na portáli služieb Scania Fleet Management. Všimnite si zmien skôr, než sa z nich stane problém - Vyskúšajte ukážku.

* Spoločnosť Scania presadzuje aktívnu politiku vývoja a zdokonaľovania produktov. Z tohto dôvodu si spoločnosť vyhradzuje právo bez upozornenia zmeniť špecifikácie. Okrem toho v dôsledku národných požiadaviek a požiadaviek EÚ nemusia byť niektoré produkty a služby dostupné na miestnych trhoch. Ďalšie informácie vám poskytne miestny dealer.
Map

Pohovorme si o obchodných veciach

Vyhľadať najbližšieho predajcu

Služba Scania Assistance

Sme tu, aby sme vám pomohli – 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Zavolajte nám
+421 903 722 048
Vyhľadať najbližšieho predajcu