Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby
Autobusy a autokary

Prevádzka mestskej prepravy

NA KAŽDÝ KILOMETER A KAŽDÚ CESTU

DOSIAHNUTIE UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Metropolitné oblasti na celom svete sú ovplyvnené nárastom potreby prepravy, ktorá ide ruka v ruke s urbanizáciou. To prináša problémy súvisiace so zápchami a tiež emisiami škodlivín a znečistením, ktoré má dopad na ľudí a životné prostredie.

Veľa možno získať znížením počtu vozidiel a ich nahradením hromadnou prepravou. To však vyžaduje atraktívny systém verejnej dopravy. Na ďalšie zníženie emisií musia systém tvoriť energeticky úsporné vozidlá jazdiace buď na elektrickú energiu alebo obnoviteľné palivá, v závislosti od určenia a miestnych podmienok. Autobusy a služby spoločnosti Scania umožňujú spojiť udržateľnosť s hospodárnosťou prevádzky – čo je predpokladom na vytvorenie udržateľnej prepravy v širšom meradle.

Hnacie sústavy pre rôzne regionálne potreby

Minimalizácia emisií v metropolitných oblastiach je predovšetkým o rozhodnutí, ktorá technológia je najvhodnejšia pre rôzne druhy dopravy. V niektorých prevádzkových oblastiach – najmä v mestskej doprave – predstavujú plne elektrické autobusy najlepšiu voľbu, pokiaľ použitá elektrická energia pochádza z obnoviteľných zdrojov. V iných oblastiach, napríklad pri prímestskej alebo regionálnej doprave, ktorá často počíta s veľkým podielom využívania palív a produkciou emisií, možno najväčšiu úsporu dosiahnuť konvenčnými alebo hybridnými elektrickými autobusmi s pohonom na obnoviteľné palivá.

Ucelené portfólio hnacích sústav spoločnosti Scania umožňuje úradom a prevádzkovateľom využívať najvhodnejšiu technológiu z hľadiska miestnych podmienok.

ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ, KTORÁ PRINÁŠA ROZDIEL

Na dosiahnutie energeticky najúspornejšej prevádzky je potrebné zvážiť jednak vplyv technológie produktov, jednak vplyv faktorov daného využitia. V prípade elektrických autobusov môže mať nízka spotreba energie významný vplyv na prevádzkový dosah, zatiaľ čo pri autobusoch so spaľovacím motorom môže byť výsledkom nižšia spotreba paliva a emisie.

Spoločnosť Scania rieši problematiku spotreby zo všetkých uhlov. Prostredníctvom kvalitných autobusov prispôsobených konkrétnej prevádzke zabezpečujeme nízku spotrebu energie bez kompromisov v iných faktoroch, ako sú výkon či prepravná kapacita. A vďaka našim službám podpory pre vodičov a kvalitnej údržbe možno vozidlá používať optimálnym spôsobom, čím sa ešte viac minimalizuje spotreba energie.

Bezpečné a pekné autobusy

Bezpečnosť má v mestskom prostredí, ktoré je zároveň pre vodičov autobusov najstresujúcejšie, najvyššiu prioritu. Aby sa predchádzalo nehodám a minimalizovali potenciálne škody, autobusy Scania disponujú najmodernejšími bezpečnostnými systémami a prvkami, napríklad pokročilým asistenčným systémom vodiča (ADAS), ktorý zvyšuje pozornosť vodiča a dokáže dokonca riadiť vozidlo. Okrem toho majú zosilnenú karosériu a podvozok. Tieto prvky hrajú dôležitú úlohu pri znižovaní rizika a ochrane vodiča, pasažierov, chodcov, cyklistov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Tým, že vozidlo prináša príjemnú jazdu s nízkou hladinou hluku, vysoký komfort pasažierov a moderný dizajn, hrá tiež dôležitú úlohu v prilákaní ľudí, aby využívali verejnú dopravu.

ZLEPŠENIE PREVÁDZKOVEJ HOSPODÁRNOSTI

Prevádzkovatelia v mestskom prostredí vedia, aké dôležité je udržať náklady na minime. V spoločnosti Scania je ziskovosť zákazníkov základom pri vývoji produktov a služieb – vždy s ohľadom na ľudí.

ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ, KTORÁ ZNIŽUJE NÁKLADY – spotreba energie vozidla závisí od viacerých faktorov. Najdôležitejším je, samozrejme, výkon hnacej sústavy, a rovnako aj špecifikácie vozidla a spôsob použitia produktu. V porovnaní s predchodcom dokáže nová generácia autobusov Scania znížiť spotrebu paliva a emisie škodlivín až o 21 % – bez kompromisov vo výkone. Služby podpory pre vodiča okrem toho obvykle prispievajú k 10 % úspor a naša služba správy vozového parku umožňuje vykonávať analýzu s cieľom dosiahnuť ďalšie úspory.

ZABEZPEČENIE DOSTUPNOSTI – vysoká miera využívania vozidla je kľúčom k dosiahnutiu efektívnej prevádzky z hľadiska nákladov. Naše autobusy stavajú na overených technológiách a komponentoch, výsledkom čoho sú spoľahlivé, trvanlivé a robustné podvozky a hnacie sústavy súčasne poskytujúce vynikajúce jazdné vlastnosti. Sú navrhnuté na zabezpečenie ochrany citlivých a drahých komponentov, čím potenciálna minimalizujú nákladné a časovo náročné opravy. A naša celosvetová servisná sieť poskytuje pokročilé služby v oblasti opráv a údržby podporované vynikajúcou dostupnosťou náhradných dielov.

VYNIKAJÚCA PREPRAVNÁ KAPACITA – pri plánovaní prepravy je nutné brať do úvahy množstvo dôležitých faktorov, pričom medzi dva najdôležitejšie patria charakteristika cestovania a počet cestujúcich. Zmenšenie vozového parku čo i len o jeden autobus môže mať veľký vplyv na prevádzkové náklady, napríklad znížením nákladov na palivo a údržbu alebo z hľadiska potrebného počtu vodičov. Vďaka jednej z najväčších prepravných kapacít na trhu umožňujú autobusy Scania operátorom udržiavať nízke náklady a zároveň zvýšiť množstvo cestujúcich obslúžených verejnou dopravou.

PRVOTRIEDNE PRACOVISKO PRE VODIČA – mestské autobusy sú neustále vystavené riziku vonkajšieho poškodenia a pracovné prostredie vodičov je veľmi náročné. Preto sme vyvinuli miesto vodiča, o ktorom sme presvedčení, že je na čele v rámci odvetvia. Ponúka mimoriadny komfort jazdy a asistenčné systémy vodiča, ktoré prinášajú vynikajúcu ovládateľnosť vozidla, vďaka čomu zvyšujú bezpečnosť a pomáhajú minimalizovať riziko nehody, a tým aj vyhnúť sa zbytočným nákladom. Bezpečnostné prvky a vynikajúca ergonómia prinášajú výhody pre vodičov a operátorom zasa eliminujú problémy v dôsledku práceneschopnosti vodičov a umožňujú im dosiahnuť lepšiu retenciu zamestnancov.

Ponuka produktov

Naše portfólio pozostáva zo širokého radu produktov s rôznymi možnosťami, čo umožňuje vytvárať prispôsobené konfigurácie a rovnako dôležité sú aj naše rozsiahle balíky služieb. To nám umožňuje ponúkať vhodné riešenia podľa individuálnych nárokov a potrieb jednotlivých prevádzkovateľov.

Produktové portfólio Scania tiež zahŕňa podvozky Scania Touring a Coach

Ponuka služieb

Služby súvisiace s opravami a údržbou

Naše prispôsobené plány údržby zaručujú maximálnu prevádzkyschopnosť, zvýšenú produktivitu a minimalizáciu prevádzkových komplikácií.

Služby vychádzajúce z dát

Každé vozidlo Scania, ktoré vyrábame, je plné inteligentných technológií, pokročilých snímačov a bezdrôtovej konektivity. To nám umožňuje vytvárať služby, ktoré vám prinášajú priamu obchodnú hodnotu.

Služby pre vodičov

Umožňuje vodičom jazdiť bezpečnejšie a úspornejšie a dokáže znížiť potrebu údržby.

IMPLEMENTAČNÉ SLUŽBY E-MOBILITY

Každé mesto alebo trasa zahŕňa jedinečné podmienky, ktoré je potrebné analyzovať s cieľom nájsť správne produkty a riešenia nabíjania. Spoločnosť Scania vám poskytne poradenstvo a asistenciu v súvislosti s nabíjacou infraštruktúrou a optimálnou špecifikáciou vozidiel.

Autobusové systémy

Neuspokojivé dopravné systémy vedú v mestských oblastiach na celom svete k hospodárskym, sociálnym a environmentálnym problémom. Autobusové systémy ponúkajú rýchlu cestu k efektívnej verejnej doprave s nízkymi investičnými nákladmi a súčasne sú flexibilné a škálovateľné s ohľadom na meniace sa potreby mesta a okolia. Spoločnosť Scania poskytuje odborné poznatky pri všetkých činnostiach od plánovania až po implementáciu.

Prečítajte si viac o autobusových systémoch
Map

Pohovorme si o obchodných veciach

Vyhľadať najbližšieho predajcu

Služba Scania Assistance

Sme tu, aby sme vám pomohli – 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Zavolajte nám
+421 903 722 048
Vyhľadať najbližšieho predajcu