Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby
Autobusy a autokary

BRT

Autobusové systémy Scania

Prispôsobiteľné riešenia

Autobusové systémy Scania, ktoré sú výsledkom 100 rokov skúseností v oblasti autobusovej prevádzky, pomáhajú pri riešení dnešných problémov v oblasti mestskej mobility. Spoločnosť Scania ponúka nákladovo efektívne a udržateľné riešenia, ktoré mestu zabezpečia flexibilitu a kontrolu pri prispôsobení verejnej dopravy, ktorá zodpovedá potrebám.

Stavebné prvky

BRT
Alternatívne palivá
Služby

Odborné znalosti a financovanie BRT

Vďaka bohatým odborným znalostiam z plánovania premávky a infraštruktúry môžeme našim zákazníkom zabezpečiť konzultačné služby, analýzu a optimalizáciu autobusového systému. Ponúkame podporu pri navrhovaní systému lístkov a poskytujeme poradenstvo v oblasti konceptu a dodávateľov. Ponúkame aj finančné riešenia, ktoré budú vyhovovať vášmu konkrétnemu podnikaniu.

Alternatívne palivá

Ponúkame motory pre všetky komerčne dostupné palivá z obnoviteľných zdrojov a bežné palivá a poskytujeme poradenstvo a odborné znalosti. Od predbežnej štúdie až po zavedenie. Zahŕňa hodnotenie udržateľnosti, palivovej infraštruktúry a partnerských dodávateľov paliva, ako aj poradenstvo v oblasti právnych predpisov.

SLUŽBY A NÁHRADNÉ DIELCE

Vďaka komplexným plánom údržby, opravám po nehodách a záruke prevádzkyschopnosti môžete očakávať maximálnu produktivitu a minimálne náklady. Naši odborníci sledujú údaje z vášho podnikania, aby identifikovali dôvody neplánovaných zastávok, takže môžete tieto príčiny vyriešiť a zlepšiť tak dostupnosť vášho vozidlového parku. Spoločnosť Scania poskytuje aj prispôsobené školenie & koučovanie vodičov a flexibilné plány údržby.

RIEŠENIE PRE VAŠE POTREBY

Neexistuje univerzálna špecifikácia pre všetky autobusové systémy. Základom vývoja ideálneho vozidlového parku pre vaše mesto je zostavenie správnej kombinácie. Autobusy sú prispôsobené tak, aby spĺňali požiadavky na najlepšiu kapacitu cestujúcich, rozloženie interiéru a ďalšie kľúčové kritériá. Spoločne s rôznymi partnermi vyvíjame jedinečné riešenia pre vyberanie cestovného, sledovanie premávky v reálnom čase a plánovanie infraštruktúry. To je iba niekoľko príkladov.

Časté dochádzanie. Menšie autobusy vám umožnia zvýšiť frekvenciu jázd, aby vaši cestujúci nikdy nemuseli dlho čakať. Vďaka nim môžete znížiť prevádzkové náklady mimo špičky.

Spĺňajú najvyššie požiadavky. Väčšie modely vám umožňujú zvládnuť dopyt počas špičky. Na dlhých cestách platí pravidlo: sediaci cestujúci je spokojný cestujúci.

Obmedzte dopravné zápachy. Nie každé mesto bolo postavené s ohľadom na autobusovú dopravu Riešenie nájdete, keď sa pozriete vyššie. Vďaka poschodovým autobusom môžete zdvojnásobiť kapacitu bez toho, aby ste spôsobili zápchu.

Predĺžené modely. Ponúkajú veľkú kapacitu v situáciách, keď potrebujete, aby autobus prepravil hmotnosť celej súpravy.

Výhody pre každého

Prevádzkovateľ
Mesto
Cestujúci
  • rich-text-image Nižšie prevádzkové náklady, lepšia palivová hospodárnosť, nižšie emisie a vyššia priemerná rýchlosť. Prispôsobiteľné a flexibilné investície. Autobusy Scania rôznych veľkostí umožňujú flexibilitu a optimalizáciu systému. Prispôsobené servisné riešenia. Pre mechanickú prevádzku a maximálnu prevádzkyschopnosť.
  • rich-text-image Všetky komerčne dostupné biopalivá: bioetanol, bionafta, bioplyn, HVO a hybridy. Riešenia na mieru maximalizujú kapacitu a minimalizujú náklady na prevádzku. Presnosť a lepšia prevádzkyschopnosť zvyšujú efektívnosť, úroveň služieb a spokojnosť zákazníka.
  • rich-text-image Dynamické riešenie pre mestá, ktoré sa rozrastajú, transformujú a vyvíjajú. Lepšia kvalita života. Efektívne mobilita je faktor, ktorý rozhoduje o atraktívnosti každého mesta. Efektívny systém dopravy je základom trvalo udržateľného plánovania miest a ich rastu. Nižšie zaťaženie ciest a lepšie územné plánovanie. Výhodné pre mesto, ako aj pre životné prostredie. Palivová hospodárnosť. Scania je dodávateľom vysokokvalitných úsporných autobusov. Zaoberá sa dvomi hlavnými otázkami, ktoré sú kľúčovými aspektmi každej obce: hospodárnosť a životné prostredie.
  • rich-text-image Nákladovo efektívne. Ekonomické prínosy pre všetky zainteresované strany: mesto, verejnosť a prevádzkovateľa. Všetky tri komerčne dostupné biopalivá prispievajú k dosiahnutiu miestnej energetickej bezpečnosti. Najvyšší environmentálny úžitok za vynaložené peniaze. Rieši problémy s emisiami a zaručuje rýchle výsledky pri nízkych nákladoch. Čas zavedenia je až 10-krát kratší v porovnaní so železničným systémom.
  • rich-text-image Autobusové systémy odľahčujú zaťaženie ciest a zabezpečujú pohodlný, rýchly a plynulý spôsob dopravy. Zároveň si môžete čítať, pracovať alebo sa socializovať. Bezpečnosť cestnej premávky je oveľa vyššia v systémoch, kde sú autobusy oddelené od ostatnej premávky.
  • rich-text-image Spoľahlivá, dostupná a bezpečná mestská doprava otvára cestu pracovným príležitostiam a zabezpečuje prístup do oblastí, ktoré boli doteraz mimo dosah. Alternatíva k nákladnému dochádzaniu autom. Riešenie pre túto generáciu cestujúcich – nielen pre budúcich.

Riešenia pre mestskú mobilitu

Map

Pohovorme si o obchodných veciach

Vyhľadať najbližšieho predajcu

Služba Scania Assistance

Sme tu, aby sme vám pomohli – 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Zavolajte nám
+421 903 722 048
Vyhľadať najbližšieho predajcu