Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

MONITOROVACIA SPRÁVA

SPRÁVA VOZIDLOVÉHO PARKU

KOMPLETNÉ ÚDAJE O VŠETKÝCH VAŠICH VOZIDLÁCH

Týždenná správa monitorovania v skratke ukazuje, kde je potrebné niečo zmeniť, aby sa zlepšil výkon vodičov i vozidiel.

S balíkom Monitoring Package získate týždenné, mesačné a ročné správy e-mailom. Vďaka základnému prehľadu vozidlového parku s indikátormi a trendmi výkonu jednoducho rozpoznáte detaily vedúce k zníženiu spotreby paliva a emisií CO2.

Jedinečné údaje o každom vozidle

Každý riadok predstavuje samostatné vozidlo vo vozidlovom parku. Výkon vozidla je rozdelený do kľúčových kategórií, ako je chod naprázdno a dojazd vplyvom zotrvačnosti.

Umožňuje aj jednoducho porovnávať údaje z jednotlivých vozidiel vozidlového parku, je cenným indikátorom výkonnosti vozidlového parku aj spôsobom na identifikáciu odchýlok. Potrebujete údaje viac filtrovať alebo triediť? Zobraziť detaily o balíku Control Package.

Červené a zelené šípky

Na detailoch záleží. Rýchlosť môže byť jedným z kľúčových faktorov. Nadmerná rýchlosť zvyšuje náklady a môže naznačovať potrebu novej stratégie jazdy. Ak spomalíte, možno sa do cieľa dostane rýchlejšie, a navyše ušetríte palivo a znížite opotrebovanie pneumatík a bŕzd. Červené a zelené šípky signalizujú zmeny oproti predchádzajúcej správe. Ak sa na ne zameriate, môžete rozpoznať trendy vo výkonnosti vozidla bez prezerania starých správ.

Online nástroje

S aplikáciou Scania Fleet Management získate prístup k funkcii hlásenia porúch a vaši vodiči môžu hlásiť problémy ihneď spolu s fotografiami priamo z miesta nehody.

Vďaka portálu systému Scania Fleet Management máte prístup online k nástroju plánovania servisu. Poruchy, ktoré vodiči nahlásia prostredníctvom aplikácie, sú prístupné a manažér servisu môže jednoducho rozhodnúť, ktoré opatrenia treba prijať.

Plánovanie servisu vám uľahčí rozvrhnutie termínov servisu vozidiel vášho vozidlového parku na základe jazdného času a vzdialenosti. Z portálu systému Scania Fleet Management sa odosielajú technické údaje priamo do servisu, čím sa výrazne zvyšuje prevádzkyschopnosť.

Balík Monitoring Package je bezplatný po dobu 10 rokov. Ak si ho chcete aktivovať a pripojiť sa k údajom vozidlového parku, skontaktujte sa s vaším zástupcom spoločnosti Scania. Všetky nové vozidlá Scania sú pripravené na systém Scania Fleet Management*. 

 

 

 * Spoločnosť Scania presadzuje aktívnu politiku vývoja a zdokonaľovania produktov. Z tohto dôvodu si spoločnosť vyhradzuje právo bez upozornenia zmeniť špecifikácie. Okrem toho v dôsledku národných požiadaviek a požiadaviek EÚ nemusia byť niektoré produkty a služby dostupné na miestnych trhoch. Ďalšie informácie vám poskytne váš obchodný zástupca.