Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

PRÍSTUP K ÚDAJOM

SPRÁVA VOZIDLOVÉHO PARKU

BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRÁCIA

Balík Data Access umožňuje integrovať údaje Scania s telematikou od iných výrobcov.

Náš balík Data Access umožňuje integráciu údajov s existujúcimi systémami, čím vám umožňuje využívať údaje z pripojených vozidiel.

Toto je skvelá alternatíva pre zákazníkov so zmiešaným vozidlovým parkom, ktorí už používajú iné telematické systémy.

  • Ponúka prístup k úplným údajom o vozidlovom parku v štandardizovanom formáte.
  • Umožňuje integráciu s existujúcimi systémami.
  • Získavajte aktualizácie z vašich vozidiel v stanovených intervaloch (10, 5 alebo 1 minúta).
  • Vo všetkých nových vozidlách Scania je pripravený hardvér*.

Balík Data Access vám umožňuje pristupovať k údajom z vozidla prostredníctvom štandardu pre vzdialený prístup FMS-Standard** (rFMS).

Ďalšie informácie o tom, ako začať používať balík Data Access získate od predajcu spoločnosti Scania.

 

 

* Spoločnosť Scania presadzuje aktívnu politiku vývoja a zdokonaľovania produktov. Z tohto dôvodu si spoločnosť vyhradzuje právo bez upozornenia zmeniť špecifikácie. Okrem toho v dôsledku národných požiadaviek a požiadaviek EÚ nemusia byť niektoré produkty a služby dostupné na miestnych trhoch. Ďalšie informácie v tomto ohľade vám poskytne obchodný zástupca.
** Nová štandardizovaná webová služba, ktorá vznikla na základe dohody medzi poprednými výrobcami nákladných vozidiel, autobusov a autokarov, umožňuje jednoduchý prístup k informáciám o vozidle online nezávisle od značky vozidla. www.fms-standard.com