Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

BALÍK CONTROL PACKAGE

SPRÁVA VOZIDLOVÉHO PARKU

MAPOVANIE POLOHY V REÁLNOM ČASE

S balíkom Control package môžete sledovať a monitorovať trasy vášho vozidlového parku z akéhokoľvek počítača prostredníctvom portálu Fleet Management. Získate 24-hodinový prístup ku kľúčovým údajom o vozidlovom parku a naša služba Messaging Service zabezpečuje rýchlu a jednoduchú komunikáciu s vodičmi. Balík Control Package vám tiež umožní triediť, filtrovať a generovať správy na účely analýzy.

HODNOTENIE VODIČA

Dobré jazdné návyky šetria palivo a znižujú opotrebovanie vozidla. Služba Hodnotenie vodiča vám umožní kontrolovať štýl jazdy vašich vodičov s cieľom určiť oblasti, ktoré treba zlepšiť. Automatizované hodnotenie vodiča vygeneruje spravodlivý a presný posudok pri zohľadnení osobitných vlastností a údajov týkajúcich sa jazdy.

OBOJSMERNÁ KOMUNIKÁCIA

Správy, adresár a trasy. Tri príklady obojsmernej komunikácie, ktoré fungujú ako celok, aby vám zabezpečili informácie. Tieto nové služby vyžadujú príslušenstvo Scania premium radio (AUS4) a predplatenie balíka Control Package.

FUNKČNÁ SIEŤ

Pomocou služby Messaging Service môžete odosielať správy, obrázky a polohy príjemcom v rámci spoločnosti. Ústredný adresár dopravcu je dostupný z aplikácie Fleet Management. Vodič si v ňom môže vyhľadať bod záujmu POI, adresy a polohy zákazníkov, ako aj kontaktné údaje svojich kolegov.

PLÁNOVANIE TRASY A MIESTA URČENIA

Pomocou funkcie trasy môžete odosielať miesta určenia prostredníctvom správ. Vodič sa môže po prijatí novej destinácie jednoducho dostať na určené miesto. Aktuálne miesto určenia a ETA (predpokladaný čas príchodu) sa automaticky odošlú na portál Fleet Management, aby mali zamestnanci kancelárie vždy najnovšie informácie.

VÄČŠIA KONTROLA PRI TVORBE ZÓN 

Funkcia tvorby zón spustí upozornenie, ak vozidlo vstúpi do vopred určenej geografickej zóny alebo ju opustí. Môže to byť užitočné na to, aby ste sa dozvedeli, kedy sa presne vozidlo približuje k skladu alebo kedy sa používa na nepovolenú jazdu. Obráťte sa na vášho zástupcu spoločnosti Scania a získajte viac informácií o funkciách balíka Control Package.

Vďaka aplikácii Scania Fleet Management sa budú aktualizované poruchy odosielať priamo do vášho mobilu.