Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Služby a partnerstvo so spoločnosťou Scania – cesta k ziskovosti

Cesta k udržateľnej ziskovosti je pre mnohých dopravcov dláždená tvrdými skúškami. Výziev je mnoho a marže sú tesné, takže nepredvídané výdavky alebo strata príjmu sa môžu rýchlo stať významným problémem. Partnerstvo so spoločností Scania, ktoré pokrýva všetky typy služieb – fyzické, digitálne a finančné – je pre dopravcov jednou z ciest pre získanie kľudu a podmienok, ktoré sú pre dlhodobú ziskovosť ich spoločnosti zásadné.

“Zákazníci spoločnosti Scania, pôsobiaci v stavebnom sektore, sú takmer vždy súčasťou väčšieho procesu a sú preto zároveň dôležitými článkami pracovných postupov, v ktorých je prerušenie prevádzky neprijateľné,” hovorí Anders Lampinen, produktový riaditeľ divízie stavebných vozidiel Scania.  “Je preto úplne kľúčové prispôsobiť komplexné riešenia, ktoré udržia celé súkolie v pohybe a dopravca je vždy schopný doručiť svoje dodávky včas.”

 

Spojené znalosti

Scania vytvorila celý ekosystém služieb rôzných druhov, z ktorých všetky majú v zásade rovnaký účel: umožniť zákazníkom spoločnosti zostať profitabilní a získať primerenú návratnosť ich investícií vďaka partnerstvu so spoločnosťou Scania. To je založené na dobre známych službách, ako zmluvy o opravách a údržbe a Fleet Management Services, pričom ponuka spoločnosti je podstatne širšia.

“Najmä skutočnosť, že všetky vozidlá Scania sú už mnoho rokov pripojené, vytvorila rad nových príležitostí,” hovorí Lampinen. “Tieto znalosti prirodzene prispievajú zákazníkom v rámci ich vlastných činností, a aj preto, že dokážeme monitorovať spôsob využívania vozidiel a napríklad navrhnúť flexibilnú údržbu alebo preventívnu výmenu dielca.”

Prispôsobené školenia

Inovácia služby Scania Driver Services spočíva v tom, že v roku 2017 začalo viac trhov ponúkať výcvik vodičov, založený na type ich pôsobnosti, ktorý možno tiež prispôsobiť pre stavebné práce. Školenie vodičov je zavedenou službou v diaľkových operáciách, kde je pozornosť zameraná predevšetkým na ekologickú úspornú jazdu a bezpečnosť cestnej premávky, avšak Scania v minulosti nemala vo svojej ponuke vlastné služby pre stavebné účely. Novo vyvinutými modulmi sú Produktivita, Bezpečnosť a Zabezpečenie a Environmentálny výkon. Môžu byť využité ako rámec pre prispôsobenie výcviku vodičov na základe miestnych požiadaviek.

“Dostávame veľmi kladné ohlasy,” hovorí Lampinen. “Riadenie stavebného vozidla je v mnohých ohľadoch náročnejšie, než riadenie diaľkového vozidla. Stavebné vozidlá pôsobia v rôzných prostrediach, od diaľnice až po miesta, kde vôbec žiadnu cestu nenájdete. Pridajte k tomu faktory, ako je zaťaženie, sklápanie, zaisťovanie nákladu, jazda v teréne a ďalší faktory, ktoré vodiča môžu ovlplyvňovať, a uvidíte, o aké mnohostranné úlohy ide.”

Pre kohokoľvek, kdo riadi vozidlo Scania, je pomoc v každodennom živote k dispozícii, či už priamo alebo prostredníctvom pridružených služieb, ktoré Scania ponúka. Okrem toho, že samotné vozidlo poskytuje spätnú odozvu vodičovi vzhľadom na jeho očekávania v súvislosti s akceleráciou, brzdením atď., vodiči môžu získať tipy pre zlepšenie svojich schopností tiež cez aplikáciu Scania Fleet (za predpokladu, že ich dopravca má predplatné Scania Fleet Management Services alebo vodič prešiel školením vodičov). Vodičom, ktorí prešli vodičským školením, navyše zostáva osobné vedenie od inštruktora, vyškoleného v Scania Academy.

Bezpečné financovanie

Aspektom, ktorý je pri výbere nákladného vozidla alebo podnikania v oblasti nákladnej dopravy minimálne na začiatku často zanedbávaný, je jeho financovanie a poistenie. Pozornosť je väčšinou upretá na výkon, nosnosť nákladu a farbu, zatiaľ čo zásadné ekonomické aspekty sú na zozname priorít často nižšie.

“Ekonomika je jednou z náročných úloh, s ktorými sa stavební dopravcovia musia vysporiadať,” hovorí Lampinen. “Musia sa stretávať s ťažkými podmienkami, ktoré majú za následok opotrebovanie zariadení, zatiaľ čo úlohy sú veľmi rôznorodé a príjem počas roka je často nerovnomerne rozložený. Pokiaľ je nákup financovaný prostrednictvom Scania Finance, po konzultácii so zástupcom spoločnosti je možné nájsť riešenie, ako vyrovnať splátky v závislosti na výkyvoch, ktoré ovplyvňujú príjem. Dopravcovi sú vždy zároveň zaručené rýchle a zodpovedajúce opravy, pretože pochopiteľne máme spoločný zájem o vozidlo a finančné prostriedky dopravcu i po vykonaní nákupu.”

Vo svojich obchodných konzultaciách so zákazníkmi za sebou Scania nechala tradičný postoj v odvetví, kedy je na financovaní nákladných vozidiel pozerané najmä z hľadiska udržania viditelných nákladov. Pre dosiahnutie najlepšej možnej prevádzkovej ekonomiky v priebehu času, je do celkovej kalkulácie potrebné pribrať celkový obraz. Premenné, ako zárobková kapacita, prevádzkový čas a financovanie sú potom kľúčové.

“Tajomstvo, o ktorom by sme vám chceli povedať viac, spočíva v prispôsobení komplexného riešenia a revízie a vyhodnotení vecí, o ktorých si myslíte, že ich poznáte, a zároveň aspektov, ktoré ste nikdy predtým do úvahy nebrali,” hovorí Lampinen. “Staré koľaje sú zriedka kedy tou správnou cestou, ale naša predajná sila má nástroje, znalosti a dáta pre návrh optimálneho riešenia. To môže zahrňovať na pohľad jemné detaily, ako napríklad výber prevodového pomeru zadnej nápravy, ktorý má z dlhodobého hľadiska výrazný vplyv na všetko, od úspory paliva až po počet dní, kedy je vozidlo skutočne v prevádzke a vytvára príjem.”    

Sledovanie prívesu

Scania Fleet Management je teraz rozšírený o funkciu sledovania prívesov - Scania Trailer Control. Umožňuje dopravným spoločnostiam prístup k dôležitým informáciám o takých veciach, ako je poloha a teplota v oblasti nákladu - extrémne dôležité pre všetky druhy prepravy s termoreguláciou – a to priamo na portáli Scania Fleet Management. Ďalšie funkcie budú čoskoro zavedené, napr. informácie o dôležitých faktoroch, ako je váha na nápravách, tlak pneumatík a stav bŕzd. Scania Trailer Control v súčasnosti dokáže spracovávať dáta od 35 výrobcov prívesov prostrednictvom zabudovaného telematického systému.

Digitálna prevádzka na Scania One

Scania One, novo vytvorený predajný kanál pre ponuku digitálnej služby Scania, bol predstavený v tomto roku. Prostrednictvom Scania One majú zákazníci prístup k vlastným službám spoločnosti Scania a aj iným ,cez tablet s operačným systémom Android.

Scania One uľahčuje digitálnu interakciu so spoločnosťou Scania, čo zvyšuje hodnotu investícií zákazníkov vo vozidlách i službách a vytvára podmienky pre udržateľnú ziskovosť.

Po spustení Scania One obsahuje Scania Fleet Management, systém monitoringu a analýzy v reálnoom čase, ktorý dopravcoom pomáha napríklad s plánovaním vozidlového parku tým, že poskytuje údaje o polohe a požiadavkách na údržbu. Ďalším príkladom aplikácie je Guide me, jedinečná, digitálna verzia príručky operátora, ktorá využíva rozšírenú realitu, ktorá pomáhá vdičovi rýchlo získať informácie o rôzných funkciách vo vozidle a Check before drive, digitálny a na značke závislý kontrolný zoznam pred jazdou. Prvý trh, na ktorom Scania One komerčne predstavujú je Nemecko.

Scania sa stará o vozidlový park

Ďalšou, na údržbe založenou službou, ktorú spoločnosť Scania nedávno predstavila a ktorá je teraz uvádzaná na európské trhy, je Scania Fleet Care. V rámci tejto služby Scania preberá celkovú zodpovednosť za plánovanie celej údržby a opráv. Cieľom je zvýšenie celkovej provádzkovej doby vozidlového parku zákazníka a súčasne zlepšiť kontrolu nákladov a predvídatelnosť.

“Medzi zákazníkmi panuje názor, že nikdo nemá rozsiahlejšie znalosti o dlhodobom plánovaní údržby pre našich zákazníkov, než vlastní odborníci spoločnosti Scania,” dodáva Lampinen. “Tým, že na spoločnosti Scania nechajú plánovanie údržby a preventivne výmeny dielcov, sa dopravcovia môžu sústrediť na vlastnú činnosť s vedomím, že ich pracovný nástroj je v dobrých rukách.”

 

Prosím, pre viac informácií kontaktujte:

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK

Telefon +420 602 344 874

E-mail viktor.tamayo@scania.cz