Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby


Služby a zmluvy s optimálnym prínosom pre zákazníka

  • Spoločnosť Scania rozširuje svoju ponuku služieb pripojenia vozidiel, ktoré zjednodušujú život vodičom aj majiteľom dopravných spoločností a zameriavajú sa na ziskovosť zákazníka.
  • Vďaka flexibilným plánom údržby získajú zákazníci spoločnosti Scania pre svoje vozidlá údržbu prispôsobenú presne na mieru, na základe skutočného používania.
  • Predvídateľná údržba a lepšia dostupnosť pomáhajú dopravcom zvyšovať efektivitu dopravy.
  • Predstavením novej generácie Scania Communicator zabezpečuje spoločnosť Scania budúcnosť inteligentných nákladných vozidiel.
  • 95 % všetkých nákladných vozidiel Scania dodaných do Európy disponuje pripojením; čo je predpoklad pre služby zvyšujúce produktivitu a dostupnosť.
  • Scania predstavuje nové funkcie v oblasti mobilných služieb.
  • Program Ecolution by Scania dodatočne znižuje spotrebu paliva pomocou optimalizovaných riešení, školení a inteligentnej údržby.
  • Integrované riešenia financovania a poistenia od spoločnosti Scania zvyšujú šancu dopravcov na trvalo udržateľný zisk.

Služby, poskytované buď fyzicky v servisoch Scania, alebo digitálne prostredníctvom pripojenia, sú základom dlhodobo udržateľného podnikania v súčasnom konkurenčnom prostredí dopravného priemyslu. Spoločnosť Scania je priekopníkom z hľadiska pripojenia vozidiel a práve predstavením novej generácie nákladných vozidiel posilňuje svoje popredné postavenie v tejto oblasti. Rovnako ako samotné vozidlo, aj schopnosť prispôsobiť jednotlivé konfigurácie a riešenia pre všetky typy dopravcov je práve tým faktorom, ktorý by mohol znamenať rozdiel medzi ziskom a stratou v rámci jediného podnikania, na ktorom zákazníkovi naozaj záleží, a to jeho vlastného.

Takmer pred rokom začala spoločnosť Scania na všetkých európskych trhoch zavádzať službu Scania Maintenance s flexibilnými plánmi údržby. V čase predstavenia novej generácie nákladných vozidiel bude tento proces takmer úplne dokončený. Hlavnou myšlienkou tejto služby je pripojenie všetkých vozidiel. Pri ich údržbe sa nevychádza z tradičnej metódy prejdených kilometrov a časových intervalov, ale zo skutočných údajov o používaní, na základe špeciálnej servisnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Scania a konkrétnym zákazníkom. Napríklad to môže znamenať, že intervaly výmeny oleja môžu dosahovať až 150 000 kilometrov, ak sú na to vhodné prevádzkové podmienky a vo vozidlách je použitý olej s dlhou životnosťou od spoločnosti Scania.

Vďaka flexibilným plánom údržby založeným na pripojení vozidiel a skutočnom spôsobe ich využívania sa dosahuje o mnoho väčšia presnosť údržby. Riešenie od spoločnosti Scania zaručuje, že každé nákladné vozidlo dostane presne tú správnu údržbu v tom správnom čase. Tým sa skracuje čas strávený v servise a zvyšuje sa počet prevádzkových dní počas roka v porovnaní s fixnými plánmi údržby, ktoré sa riadia časovým intervalom.

„Tento prístup prináša zákazníkom jasné výhody, ako značný potenciál pre zníženie počtu návštev servisu,“ povedal Lars Karlsson, riaditeľ pre ponuku služieb v spoločnosti Scania. „Namiesto toho, aby zákazníci museli sledovať a dodržiavať fixné servisné intervaly, spoločnosť Scania ich kontaktuje a dohodne vhodný čas návštevy servisu. Táto zmena samozrejme vychádza z predpokladu, že všetky vozidlá budú pripojené. Ak sa následne rozhodnete aj pre ďalšie služby vyžadujúce pripojenie, ako napríklad diaľkovú diagnostiku (Remote Diagnostics) a služby týkajúce sa vozidla (Vehicle Related Services, VRS), môžeme vo vzťahu k zákazníkom postupovať proaktívne a zvýšiť ich šancu na udržanie vozidla v prevádzke pomocou plánovanej a preventívnej údržby.“

Správne nastavená údržba má obrovský vplyv na také dôležité aspekty, akými sú dostupnosť vozidiel a ich hodnota pri opätovnom predaji. Vozidlo servisované v tom správnom rozsahu bude dlhšie v prevádzke a bude produkovať vyššie výnosy, pričom si zachová vyššiu zostatkovú hodnotu.

„Vieme, že pri starom prístupe, keď vozidlá ešte nedisponovali pripojením, dochádzalo k nadmernému a aj nedostatočnému servisovaniu vozidiel, pretože jedno riešenie nemôže byť úplne vhodné pre všetkých,“ uviedol Lars Karlsson. „Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že najlepším riešením je poskytnúť každému vozidlu práve taký rozsah údržby, aký potrebuje.“

V posledných rokoch predstavila spoločnosť Scania vo viacerých krajinách viacero služieb týkajúcich sa servisu a údržby. Scania môže napríklad pomocou vlastného personálu prevziať do väčšej či menšej miery zodpovednosť za vozidlový park zákazníka. To môže znamenať prítomnosť špecialistu zo spoločnosti Scania v dopravnej prevádzke zákazníka (v prípade potreby aj priamo v internej servisnej dielni zákazníka), ktorý bude plánovať a zabezpečovať údržbu vozidiel. Zároveň to môže znamenať poskytnutie technikov na základe zmluvy, alebo zriadenie dočasných servisných dielní, napríklad v súvislosti s veľkými stavebnými projektmi.

„Sme otvorení každej diskusii,“ zdôraznil Lars Karlsson. „Rôzni zákazníci majú rôzne modely podnikania a rôzne potreby, vidíme však, že stále viac z nich oceňuje hodnotu úzkej spolupráce so spoločnosťou Scania. Ide tu o pokročilé vozidlá a neplánované prestoje môžu byť veľmi nákladné. Keď si s miestnymi zástupcami spoločnosti Scania dohodnete riešenie servisu na jednom mieste, získate všetko od údržby pneumatík až po osobne prispôsobené plány údržby za predvídateľné mesačné náklady.“

Pripojenie je kľúčom k zisku
Pripojené vozidlá sú v rámci EÚ v roku 2016 nevyhnutnosťou. Spoločnosť Scania má v súčasnosti viac ako 200 000 takýchto vozidiel. Odborníci zo všetkých priemyselných odvetví sa zhodujú na tom, že schopnosť využívať výhody pripojenia je kľúčová pre konkurencieschopnosť v budúcnosti. Ako sa však jednotliví dopravcovia môžu zorientovať vo všetkých dostupných ponukách?

„Scania sa domnieva, že kvalita, jednoduchosť používania a skutočné prínosy služieb vyplývajúcich z pripojenia sa v priebehu niekoľkých rokov stanú deliacou čiarou, ktorá v rámci odvetvia oddelí prvotriednych výrobcov od všetkých ostatných,“ povedal Mattias Lundholm, riaditeľ pre služby pripojenia vozidiel v spoločnosti Scania. „Navyše vozidlá budú v budúcnosti musieť podporovať trvalú udržateľnosť a vysokú mieru dostupnosti. Šikovne navrhnutá ponuka služieb a pridaná hodnota zvyšuje konkurenčnú výhodu dopravcu a prispieva k zvyšovaniu zisku.“

Pripojené vozidlá sú zásadne dôležité pre vytvorenie bezpečných a trvalo udržateľných dopravných riešení. Spoločnosť Scania má v ponuke komplexný systém úsporných služieb, ktoré sú úplne alebo čiastočne založené na pripojení vozidla. Všetky pomáhajú presadzovať trvalo udržateľný spôsob dopravy a prinášajú jednotlivým dopravcom zisk.

Súčasná ponuka služieb spoločnosti Scania v oblasti správy vozidlových parkov (Fleet Management) a služieb pre vodičov (Driver Services) sa neustále rozširuje o ďalšie, rozvinutejšie funkcie. Spomedzi momentálne zavádzaných noviniek v oblasti integrovaných produktových služieb (Product Integrated Services) môžeme spomenúť diaľkové riadenie prídavného kúrenia vozidla a viaceré vylepšenia komunikácie medzi vodičom a dopravcom. Hovoríme o novom portáli s rozšírenými funkciami, ktorý sme úplne prepracovali, čo sa týka samotného vzhľadu a rozhrania. Napríklad oddelenie riadenia dopravy v sídle dopravcu môže teraz prenášať správy, adresy a navigačné pokyny priamo do informačno-zábavného systému vozidla.

„Možno až pričasto sa hovorí, že jediné hranice, ktoré vám stoja v ceste, sú hranice vašej predstavivosti, je to však naozaj pravda,“ povedal Mattias Lundholm. „Pripravujeme viacero funkcií na zvyšovanie produktivity a znižovanie nákladov, služby súvisiace s oblasťami ako plánovanie trasy, údržba vozidiel, ako aj rôzne bezpečnostné funkcie a funkcie proti krádeži či na podporu vodiča.“

Predvídateľnosť prináša pokoj mysle
Služby ako Ecolution by Scania sú na trhu už niekoľko rokov, pričom opakovane dokázali svoju prospešnosť. Keď budete venovať veľkú pozornosť všetkým aspektom od špecifikácie vozidla až po školenia vodičov a pravidelnú odbornú prípravu, ako aj plánovanej údržbe, môžete dosiahnuť výsledky v podobe zvýšenia výnosov na vozidlo, o akých by sa vám pred desiatimi rokmi ani len nesnívalo.

„Ecolution by Scania sa zameriava na náklady aj výnosy dopravcov,“ povedal Mattias Lundholm. „Správne vozidlá a školení vodiči sú zaručeným receptom pre dosiahnutie najvyššej možnej hospodárnosti v podnikaní. Ak svoje riešenie potom ešte rozšírite o financovanie a poistenie od spoločnosti Scania, môžete sa tešiť na bezpečné vlastníctvo. Vďaka predvídateľným a príjemne nízkym nákladom a v zásade neustálej dostupnosti vozidiel sa dopravcovia môžu sústrediť na poskytovanie kvalitných služieb svojim klientom a zároveň vykazovať stále zisky.“

Napriek tomu, že súčasné nákladné vozidlá Scania sú také pokročilé a vybavené celým spektrom podporných jazdných systémov, vodič stále môže do veľkej miery ovplyvniť spotrebu paliva aj spoľahlivosť vozidla. Školení vodiči jazdia lepšie, v každom ohľade.

S novou generáciou nákladných vozidiel prináša spoločnosť Scania viacero nových spôsobov komunikácie vozidla s okolitým svetom. Umožňuje to zabudovaný komunikátor Scania. Dopravcovia aj vodiči získajú prístup k novému rozhraniu a službám, ktoré nie sú viazané na súčasné technologické riešenia.


V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte:
Jakub Kvasnička, PR & Digital Coordinator CZ&SK, spoločnosti Scania,
tel.: +420 739 543 661, e-mail: jakub.kvasnicka@scania.cz