Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Filozofia spoločnosti Scania:
Partnerstvo je cesta k trvalo udržateľnej doprave

  • Scania preberá vedúcu úlohu pri vývoji riešení, ktoré by uľahčili prechod k trvalo udržateľnej doprave.
  • V centre pozornosti stojí boj proti emisiám CO2, pričom Scania už má potrebné riešenia na dosiahnutie cieľov pre rok 2030.
  • Scania verí v rozmanitosť; neexistuje len jedno riešenie, potrebujete viac rôznych alternatív.
  • Ponuka spoločnosti Scania je naozaj jedinečná. Zahŕňa hybridný, aj plynový pohon či pohon na bioetanol a bionaftu, ako RME, FAME a HVO.
  • Program Ecolution by Scania znižuje spotrebu paliva za pomoci optimalizovaných vozidlových parkov, školení vodičov a individuálne prispôsobenej údržby.
  • Scania Fleet CO2MPOSER je jedinečný nástroj, ktorý nákupcom dopravných riešení ukazuje, ako môžu dosiahnuť svoje vlastné ciele z hľadiska emisií CO2 prostredníctvom úzkej spolupráce so spoločnosťou Scania.

„Sme svedkami rýchleho vývoja, v rámci ktorého mnohí zákazníci venujú všetku svoju pozornosť znižovaniu emisií CO2,“ povedal Magnus Höglund, riaditeľ pre trvalo udržateľnú dopravu divízie nákladných vozidiel spoločnosti Scania. „Vývoj smerujúci k trvalo udržateľnej doprave teraz poháňajú viaceré faktory, pričom asi najväčšou hnacou silou je väčšie povedomie o klimatických otázkach.“

Spoločnosť Scania rieši problematiku CO2 definovaním cieľov z hľadiska jej vlastnej úlohy pri vývoji dlhodobo udržateľných dopravných riešení. Scania verí v partnerstvo, spoluprácu a rozmanitosť, čo okrem iného vidno aj na skutočnosti, že má najširšiu ponuku vozidiel s pohonom na obnoviteľné alebo alternatívne palivo v celom odvetví nákladných automobilov.

Regulačný rámec emisnej normy Euro 6, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2014, bol primárne zameraný na znižovanie emisií. Pri spätnom pohľade sa ukázalo, že išlo o úspešný príklad toho, ako lídri odvetvia razili cestu vpred a postavili sa na čelo vývoja. Scania predstavila svoju prvú generáciu motorov Euro 6 už v roku 2011 a momentálne prichádza už s treťou generáciou, ktorá sa pri dodatočnej úprave výfukových plynov spolieha výlučne na technológiu SCR.

„Cesta k znižovaniu a prípadnej úplnej eliminácii emisií CO2 vedie súbežne s cieľom znižovania prevádzkových nákladov, ktorý vždy stál v centre pozornosti spoločnosti Scania,“ povedal Magnus Höglund. „Bezpochyby najefektívnejšou cestou k pokroku je podľa nášho názoru vývoj udržateľných dopravných riešení v spolupráci s našimi zákazníkmi.“

Scania neustále investuje do riešení a pohonných sústav využívajúcich alternatívne a udržateľné palivo. Má veľké ambície, a to z dobrého dôvodu. Neexistuje žiadne jednoduché riešenie, o ktoré by sme sa mohli oprieť. Výslovným cieľom spoločnosti Scania je preto vytvárať individuálne riešenia pre všetky typy zákazníkov napriek tomu, že na rôznych trhoch vládnu celkom rozdielne okolnosti a potreby. Pripojené vozidlá a služby, ktoré prispievajú k vzniku inteligentnejšej dopravy a úspornejších vozidiel, predstavujú ďalšie dôležité parametre v ekosystéme produktov a služieb spoločnosti Scania.

„Chceme ponúkať optimálne riešenia širokému spektru zákazníkov, preto musí mať aj naša činnosť široký záber,“ potvrdil Magnus Höglund.
Scania okrem iného vyvinula pokročilý výpočtový nástroj Scania Fleet CO2MPOSER, ktorý môžu zákazníci v spolupráci so spoločnosťou Scania používať na získavanie presných údajov dôležitých pre rozhodovanie vo vzťahu k ich vlastným ambíciám v oblasti emisií CO2. Zákazníci tak získajú okamžitú predstavu, čo ich dané zníženie bude stáť, spolu s riešením od spoločnosti Scania.
 

Scania vyvinula jedinečný optimalizačný nástroj Scania Fleet CO2MPOSER, pomocou ktorého môže v spolupráci so zákazníkom nájsť optimálne riešenia udržateľnej dopravy, ktoré povedú k zníženiu emisií CO2. Riešenia vychádzajú z vlastných cieľov zákazníka, typu dopravy a miestnych okolností.

„Bežným zdrojom neistoty medzi zákazníkmi je problém správne vyhodnotiť výšku možných dodatočných nákladov v prípade používania alternatívneho alebo obnoviteľného paliva,“ uviedol Magnus Höglund. „Pomocou nášho optimalizačného nástroja vieme získať relevantné údaje pre rozhodovanie, ktoré z obchodného hľadiska vychádzajú z miestnych okolností platných pre každého jednotlivého zákazníka.“

Nová generácia nákladných vozidiel Scania môže bez problémov využívať palivo HVO bez negatívneho vplyvu na plánovanú údržbu či výkonnosť vozidla. HVO sa okrem toho môže miešať s bežnou naftou. Ak palivovú nádrž na 100 percent naplníte palivom HVO, vozidlo môže v najlepšom prípade dosiahnuť až o 90 percent nižšie emisie CO2.

Pri uvedení nového radu nákladných vozidiel Scania sa v rámci úvodnej fázy predstavia klasické naftové motory, ktoré spĺňajú emisnú normu Euro 6, ale prinášajú aj jednu dôležitú zmenu: všetky dokážu jazdiť aj na hydrogenovaný rastlinný olej (HVO). Motory poháňané alternatívnym alebo obnoviteľným palivom sa predstavia budúci rok. Dovtedy bude, samozrejme, celá ponuka pohonných jednotiek Scania na alternatívne palivá dostupná pre aktuálnu generáciu nákladných vozidiel, ktoré sa budú vyrábať súbežne.

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte:


Jakub Kvasnička, PR & Digital Coordinator CZ&SK, spoločnosti Scania, 

tel.: +420 739 543 661, e-mail: jakub.kvasnicka@scania.cz