Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Spoločnosť Scania prispôsobuje organizáciu novým technologickým a obchodným modelom a mení zloženie výkonnej rady

Z dôvodu rýchlych technologických zmien a nových budúcich obchodných modelov spoločnosť Scania prispôsobuje priemyselné a obchodné časti organizácie, ako aj obchodný rozvoj tak, aby bola ešte viac pripravená na to, čo prinesie budúcnosť.

17029-070

Zmeny spočívajú v zlúčení výskumu a vývoja, výroby, logistiky a nákupu do jednej silnej organizácie s názvom Priemyselné procesy. To umožní zvýšiť zameranie na produktivitu a procesy a lepšie sa pripraviť na výzvy v prostredí, ktoré prechádza transformáciou.

V obchodnej organizácii sa súčasná predajná a servisná sieť zlúči s finančnými činnosťami pre zákazníkov spoločnosti, aby reagovala na vyššiu úroveň integrácie v budúcich zákazníckych riešeniach. Názov tejto organizácie je Obchodné procesy.

Taktiež sa vytvorila nová jednotka s názvom Riešenia v oblasti mobility. Ide o fúziu spoločností Autonomous Solutions a LOTS Group, dcérskej spoločnosti v úplnom vlastníctve. Sú to prevádzky, ktoré už využívajú obchodný model s väčším dôrazom na služby, a zákazníkmi, ktorí sa líšia od tradičných zákazníkov ťažkých vozidiel a služieb.

 

Nová organizácia začala pôsobiť od 7. mája 2021.

„Na našej ceste transformácie urobíme obrovský skok, aby sme spoločnosť Scania pripravili na budúcnosť a naďalej budeme pokračovať v prechode na udržateľný dopravný systém.

Aj v minulosti sme vykonali prelomové zmeny, ako napríklad našu modularizáciu a optimalizáciu procesov. Teraz je čas na ďalší takýto krok. Ešte viac sa zameriame na flexibilitu a rýchle tempo, ale pridáme tiež prístup zameraný na hodnotu procesov a ešte viac sa zameriame na rozvoj podnikania,“ uviedol Christian Levin, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Scania.

„Pokračujeme v úzkom dialógu s vedením, aby sme zabezpečili záujmy našich členov a vítame, že dotknutí zamestnanci sa zapoja do formovania nového spôsobu práce,“ uviedli zástupcovia zamestnancov Lisa Lorentzon (Akademikerföreningen), Mari Carlquist (Unionen), Michael Lyngsie (IF Metall) a Mikael Svalefors (Ledarna).

 

V súvislosti s novou organizáciou sa niektoré zmeny budú týkať aj výkonnej rady:

  • Anders Williamsson sa stane riaditeľom priemyselnej organizácie spoločnosti Scania s názvom Priemyselné procesy. Williamsson je v súčasnosti výkonným viceprezidentom a riaditeľom nákupu.
  • Mats Gunnarsson sa stane riaditeľom obchodnej organizácie spoločnosti Scania s názvom Obchodné procesy. Gunnarsson predtým pôsobil na pozícii výkonného regionálneho riaditeľa pre obchodné procesy v Severnej a Južnej Amerike.
  • Martin Lewerth sa stane vedúcim nového oddelenia s názvom Riešenia v oblasti mobility. Lewerth začal pôsobiť na novej pozícii 1. apríla 2021 a predtým bol manažérom skupiny LOTS Group.

Všetky nové pracovné pozície sú tiež držiteľom titulu výkonný viceprezident.

Výkonná rada sa skladá aj z nasledujúcich členov, ktorí sú tiež nositeľmi titulu výkonný viceprezident:

 

  • Alexander Vlaskamp, riaditeľ predaja a marketingu
  • Helle Bay, riaditeľka pre ľudí a kultúru – nový názov oddelenia predtým označovaného ako ľudské zdroje.
  • Johan Haeggman, hlavný finančný riaditeľ

 

„Vďaka rozdielnemu zázemiu a vedeniu založenému na hodnotách tento tím a naša nová štruktúra umožnia, že naša veľká rodina Scania bude aj naďalej silným partnerom pre našich zákazníkov,“ uzatvára Levin.

 


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz