Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Prehľad hospodárenia spoločnosti Scania za rok 2020

Zhrnutie celého roka 2020

  • Čisté tržby sa znížili o 18 percent na 125 125 mil. SEK (152 419)
  • Prevádzkové výnosy klesli o 49 percent na 8 887 mil. SEK (17 488)
  • Peňažný tok v segmente vozidiel a služieb bol 9 180 mil. SEK (10 994)
  • Vo štvrtom štvrťroku došlo k zníženiu čistých tržieb o 6 percent na 36 282 mil. SEK (38 604) a k nárastu prevádzkových výnosov o 1 percento na 3 638 mil. SEK (3 599)
Scania_Interim_report

Komentár Henrika Henrikssona, prezidenta a generálneho riaditeľa

„Aj keď bol celý rok 2020 výrazne ovplyvnený pandémiou COVID-19, zo všetkých síl sme sa snažili poskytovať našim zákazníkom služby a diely potrebné na to, aby mohli prevádzkovať svoje podnikanie. Prirodzene bolo našou prioritou tiež úspešne sa vyrovnať s prevádzkovými a finančnými vplyvmi na naše vlastné podnikanie, pretože sme v dôsledku pandémie COVID-19 čelili výkyvom dopytu a narušeniam v dodávateľskom reťazci. Pandémia síce začala silno ovplyvňovať počet prijatých objednávok aj kapacitu dodávok, ale našťastie sa nám podarilo rýchlo obmedziť náklady a zachovať hotovosť. So zreteľom na dlhodobé ambície spoločnosti Scania pandémia takisto urýchlila potrebu znižovania štrukturálnych nákladov. Aby bolo možné pokračovať vo veľkých investíciách do nových technológií podporujúcich prechod smerom k udržateľnej doprave, bolo nutné prijať určité opatrenia. Tieto bolestné, avšak nevyhnutné rozhodnutia viedli k uzatvoreniu výrobných závodov a zníženiu počtu zamestnancov.

Od druhej polovice roku 2020 sa dopyt po nákladných vozidlách začal výrazne zvyšovať, avšak pri autobusoch a autokaroch zostal slabý. Vo štvrtom štvrťroku roku 2020 sa dodávky vozidiel takmer vrátili na úroveň predchádzajúceho roka.

Peňažný tok v segmente vozidiel a služieb bol silný vďaka efektívnemu riadeniu zásob a princípu spoločnosti Scania vychádzajúcemu z výroby riadenej dopytom. Naše úsilie o transformáciu štrukturálnych nákladov pokračovalo aj vo štvrtom štvrťroku. V segmente finančných služieb sa potreby zákazníkov spočívajúce v posunutí platieb pri ich finančných zmluvách vrátili v druhej polovici roka 2020 na štandardnejšiu úroveň. Vo štvrtom štvrťroku už drvivá väčšina našich zákazníkov prešla späť k svojim pôvodným platobným plánom.

Údaje získané z prepojených vozidiel Scania ukazujú, že dopravné operácie sa stále vykonávajú v pomerne vysokej miere, najmä v oblasti diaľkovej dopravy, distribúcie a stavebníctva, ale tiež v prípade mestských autobusov. To dokladá potrebu investícií, čo sa odráža takisto v našich objednávkach. Príjem objednávok na nákladné vozidlá sa vo štvrtom štvrťroku zvýšil o 55 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Po náročnom začiatku minulého roku sme teraz v pozícii silnej spoločnosti vyznačujúcej sa dobrou štruktúrou nákladov a pripravenosťou využiť rastúci dopyt. Situácia v dodávateľskom reťazci je však v mnohých oblastiach napäté, čo má za následok narušenie výroby a zvýšenie nákladov. Pokračujúca pandémia COVID-19 tiež predlžuje neistotu.

Po celý tento búrlivý rok sme sa sústredili na náš záväzok dekarbonizovať naše produktové portfólio. Schopnosť spoločnosti Scania zaisťovať aktuálne dodávky a súčasne rozvíjať budúci systém dopravy bez fosílnych palív bola počas roka 2020 podrobená náročnej skúške. V septembri sme predstavili náš prvý rad plne elektrických nákladných vozidiel, ktoré budú hrať kľúčovú úlohu pri plnení našich vedecky podložených cieľov (SBT) v oblasti klímy. Takisto sme sa zaviazali, že budeme našim zákazníkom každý rok prinášať aspoň jednu novú oblasť využitia elektrických produktov v segmente autobusov a nákladných vozidiel. Do roku 2025 spoločnosť Scania očakáva, že elektrifikované vozidlá budú predstavovať približne 10 percent jej celkového objemu predaja vozidiel v Európe. A do roku 2030 by toto číslo malo ďalej vzrásť až na 50 percent.“


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz