Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Prehľad hospodárenia spoločnosti Scania za obdobie január - jún 2020

Zhrnutie prvých šiestich mesiacov roka 2020:

 

  • Čisté tržby sa znížili o 24 percent na 58 469 mil. SEK (77 271)
  • Prevádzkové výnosy klesli o 70 percent na 2 813 mil. SEK (9 444) 
  • Peňažný tok v segmente vozidiel a služieb predstavoval 1 867 mil. SEK (3 638) 
  • V druhom štvrťroku 2020 došlo k zníženiu čistých tržieb o 38 percent na 25 418 mil. SEK (41 179) a prevádzkové výnosy klesli na -192 mil. SEK (5 237)
17296-090

Komentár Henrika Henriksson, prezidenta a generálneho riaditeľa

"Toto obdobie bolo silne poznačené vypuknutím Korona vírusovej pandémie a jej dôsledkami v podobe nižšieho dopytu a obmedzením výroby. Tieto aspekty negatívne ovplyvnili čisté tržby a ziskovosť. Rázne kroky spoločnosti však zmiernili negatívny dopad. V druhom štvrťroku 2020 došlo k zníženiu čistých tržieb o 38 percent na 25,4 mld. SEK a prevádzkové výnosy dosiahli záporné hodnoty -192 mil. SEK. V prvej polovici roka 2020 klesli čisté tržby na 58,5 mld. SEK a zisk na 2,8 mld. SEK, čo znamenalo prevádzkovú maržu vo výške 4,8 percenta.

V prvej polovici roka 2020 sme zaznamenali pokles dodávok vozidiel o 41 percent, pričom nižší objem sa týkal v podstate všetkých regiónov.

Príjmy spoločnosti Scania z poskytovania služieb klesli počas prvej polovice roka 2020 o 5 percent na 13,5 mld. SEK. Segment finančných služieb vykázal nižšie prevádzkové výnosy vo výške
476 mil. SEK (737) kvôli vyšším rezervám na nedobytné pohľadávky, čo je odrazom finančného vplyvu Korona vírusovej krízy na našich zákazníkov.

Po úplnom zastavení celosvetovej produkcie spoločnosti Scania na jar tohto roka, kedy bola celá výroba ukončená kvôli nedostatku komponentov a výpadkom v dodávateľskom a logistickom reťazci, začalo dochádzať k pozvoľnému oživeniu. Prijaté objednávky, ktoré sa nahromadili
v dôsledku zastavenia výroby spôsobeného pandemickou situáciou, neboli dosiaľ spracované. Preto teraz prebieha plánovanie s cieľom kompenzovať túto výrobnú stratu zvýšením rýchlosti výroby.

Pri pohľade do budúcnosti zostáva situácia na strane dopytu neistá. Počet prijatých objednávok nových nákladných vozidiel bol ovplyvnený ekonomickým vývojom všeobecne, ktorý sa v rôznych častiach sveta líši. V Ázii je značné oživenie, rovnako ako v niektorých častiach Európy, zatiaľ čo
v Latinskej Amerike je tento proces pomalší. Pandémia výrazne ovplyvnila tiež globálny trh autobusov a autokarov, najmä dopyt po autokaroch a turistických autobusoch. V segmente motorov je však dopyt silný a prijaté objednávky dokonca prevyšujú úrovne predchádzajúceho roka.

Spoločnosť Scania dokázala doteraz čeliť problémom spôsobených Korona vírusovou pandémiou pomerne úspešne. Urobili sme rýchle a rozhodné opatrenia a pri veľkom počte projektov a aktivít sme "šliapli na brzdu", aby sme znížili náklady a zachovali hotovosť. Odhad dlhodobých dopadov tejto krízy je náročný a bude trvať dlho, než sa dopyt vráti na úroveň pred krízou. S ohľadom na túto skutočnosť a na zabezpečenie ziskovosti spoločnosti Scania do budúcnosti tak, aby mohla aj naďalej podporovať prechod smerom k udržateľnému systému dopravy, prebiehajú intenzívne a komplexné činnosti, ktorých cieľom je dlhodobo upraviť štruktúru nákladov spoločnosti Scania. Ako už bolo oznámené v priebehu štvrťroka, čelíme teraz prísnemu opatreniu v podobe zoštíhľovania organizácie približne o 5 000 zamestnancov po celom svete."

fin.prehlad


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz