Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Vedecky podložené ciele spoločnosti Scania sú teraz schválené

Ako prvému z popredných výrobcov ťažkých úžitkových vozidiel, boli spoločnosti Scania schválené ďalekosiahle klimatické ciele, a to Iniciatíva pre vedecky podložené ciele (SBTi). Spoločnosť Scania sa zameriava na snahu o dosiahnutie zámerov Parížskej dohody, ktorá počíta s obmedzením globálneho otepľovania na úroveň najviac 1,5 ° C oproti obdobiu pred priemyslovou revolúciou.

18211-047

Spoločnosť Scania do roku 2025 zníži o 50 percent emisie CO2, ktoré majú pôvod v jej vlastnej činnosti a ďalej počas rovnakého obdobia zníži o 20 percent emisie vznikajúce pri prevádzke jej výrobkov.

"Keďže viac ako 90 percent emisií CO2 vytváraných naším odvetvím vzniká potom, čo výrobky opustia naše výrobné prevádzky, je absolútne nevyhnutné, aby sme venovali pozornosť aj týmto emisiám. Obmedzenie úsilia iba na znižovanie emisií, ktoré vznikajú v bezprostrednej súvislosti s našou vlastnou výrobnou činnosťou, jednoducho nestačí. Preto sa v tesnej spolupráci so svojimi zákazníkmi budeme zameriavať na znižovanie dopadov prevádzky ich nákladných vozidiel, autobusov a motorov na stav klímy, "hovorí Henrik Henriksson, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Scania.

Schválenie iniciatívy SBTi predstavuje uznanie skutočnosti, že ciele spoločnosti Scania sú v súlade s najprísnejšie úrovňou znižovania uhlíkovej stopy, ktorá je aktuálne stanovená - 1,5°C pre oblasti pôvodu emisií 1 a 2. Ciele, ktoré si spoločnosť Scania stanovila, zahŕňajú priame i nepriame emisie, ktoré majú pôvod v jej vlastnej činnosti (teda oblasti pôvodu emisií 1 a 2) a takisto emisie vznikajúce pri prevádzke jej výrobkov (oblasť pôvodu emisií 3). 

"Blahoželáme spoločnosti Scania k jej záväzku prijať opatrenia, ktoré sú naliehavo potrebné v čase, keď čelíme klimatickej kríze," vyhlásil Alexander Farsan, vedúci globálneho odboru pre vedecky podložené ciele pri Svetovom fonde na ochranu prírody (WWF), ktorý je partnerskou organizáciou Iniciatívy pre vedecky podložené ciele (SBTi). "Spoločnosť je prvým výrobcom ťažkých úžitkových vozidiel, ktorý si prostredníctvom iniciatívy SBTi stanovil ctižiadostivý cieľ, ktorým je prispenie k obmedzeniu globálneho otepľovania na úroveň maximálne 1,5°C, a ktorý sa zaviazal znižovať nielen emisie, ktoré majú pôvod v jeho vlastnej výrobnej činnosti, ale tiež emisie vznikajúce pri prevádzke ním vyrobených vozidiel. "

"Vedci sú dnes zajedno v tom, že naša budúcnosť na Zemi závisí od toho, či sa nám podarí udržať úroveň globálneho otepľovania pod 2°C, čo znamená zníženie emisií o polovicu v každom desaťročí. Stanovenie vedecky podložených cieľov je rozhodujúcim predpokladom úspešnosti tohto snaženia. Ťažká nákladná preprava má pre našu civilizáciu zásadný význam a záväzok spoločnosti Scania, ktorý zahŕňa vedecky podložené klimatické ciele v celom rozsahu jej hodnotového reťazca, bude nielen prispievať k zníženiu nebezpečenstva klimatických zmien, ale aj vysielať neprehliadnuteľný signál určený celému hospodárstvu a poukazuje na to, že obmedzovanie uhlíkovej stopy je reálne, prebieha v súčasnosti a predstavuje investíciu do budúcej konkurencieschopnosti," hovorí Johan Rockström, profesor pôsobiaci vo vedeckom odbore pozemných systémov a zastáva funkciu riaditeľa nemeckého Postupimského inštitútu pre výskum klimatických zmien.

V priebehu posledných niekoľkých rokov sa spoločnosti Scania podarilo významne znížiť emisie CO2 pochádzajúce z jej vlastných výrobných závodov aj prepravných a logistických reťazcov. Okrem toho sa spoločnosť Scania snažila minimalizovať emisie vznikajúce pri prevádzke jej výrobkov, a to prostredníctvom opatrení zameraných na znižovanie spotreby paliva. Už viac ako 25 rokov má spoločnosť v ponuke najrozsiahlejší rad vozidiel, ktorý pri svojej prevádzke využíva alternatívy k fosílnym palivám, medzi výrobcami v celom priemyselnom odvetví.

V septembri roku 2019, spoločnosť Scania oznámila svoj zámer stanoviť vedecky podložené ciele. Schválenie týchto cieľov teraz predstavuje ďalší medzník na ceste k odvetviu prepravy bez fosílnych palív.

"Bez ohľadu na to, či sa nachádzame v súčasnosti uprostred krízy, alebo nie, vo vzťahu k trvalej udržateľnosti nepristupujeme na žiadne kompromisy. Stimulácia prechodu k trvalo udržateľnému systému prepravy považuje spoločnosť Scania za svoj dlhodobú úlohu a trvalý záväzok, "hovorí Henrik Henriksson.


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz