Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Prehľad hospodárenia spoločnosti Scania za január – marec 2020

Súhrn prvých troch mesiacov roku 2020

• Čisté tržby poklesli o 8 percent na 33,051 mld. SEK (36,092)

• Prevádzkový zisk poklesol o 29 percent na 3,005 mld. SEK (4,207)

• Cash flow dosiahol v oblasti vozidiel a služieb 1,441 mld. SEK. (0,507)

b35d1e7ec86f4124_org

Komentár prezidenta a GR spoločnosti Henrika Henrikssona

"Prvý štvrťrok roku 2020 začal pozitívne, ale od marca udalostiam dominovala epidémia koronavírusu a neštandardné opatrenia prijaté v spoločnosti s cieľom znížiť šírenie infekcie. Kapacita spoločnosti Scania dodávať svoje výrobky sa stretávala so stále väčšími obmedzeniami vzhľadom na nedostatok dielcov a narušením

v dodávateľskom a logistickom reťazci. Rozhodnutie zastaviť výrobu spoločnosti Scania v Európe bolo prijaté koncom marca, potom nasledovalo štruktúrované uzavretie zostávajúcej výroby po celom svete.

Počas tohto obdobia poklesli čisté tržby spoločnosti Scania na 33,1 miliardy SEK a zisk predstavoval 3,005 mld. SEK, čo zodpovedalo prevádzkovej marže 9,1 percenta. Nižšie dodávky vozidiel mali negatívny dopad na zisk, čo bolo čiastočne prebité kurzovými vplyvmi a mierne vyšším objemom poskytovaných služieb.

Hoci výroba spoločnosti Scania bola v marci výrazne dotknutá týmito udalosťami, servisnej sieti sa podarilo podporovať našich zákazníkov náhradnými dielcami, servisnými službami a podporou, čo zaisťovalo, že mohli udržiavať životne dôležitú prepravu pre celú spoločnosť. Výnosy firmy Scania zo služieb sa počas prvého štvrťroku zvýšili o 5% na 7,509 mld. SEK (7,166).

Finančné služby hlásili nižší prevádzkový zisk na úrovni 277 mil. SEK. (345), čiastočne v dôsledku zvýšeného podielu rezerv na nekvalitné dlhy. V dôsledku epidémie koronavírusu sa zhoršila platobná schopnosť našich zákazníkov. Úzko spolupracujeme na tom, aby sme ich v týchto neľahkých časoch podporili.

Pretrváva veľká neistota ohľadom plného dopadu šírenia vírusu a jeho dôsledkov na celosvetový dopyt. Na konci prvého štvrťroka 2020 poklesli objednávky spoločnosti Scania na nákladné automobily o 27 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (medziročne), pričom veľké poklesy zaznamenávame v Európe a Latinskej Amerike. Objednávky autobusov a motorov boli o niečo vyššie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Vzhľadom na neistotu v globálnej ekonomike je ťažké predvídať krátkodobý vývoj dopytovej situácie, pričom existuje riziko rušenia už zadaných objednávok.

Sme vo výnimočnej situácii pre ľudí, spoločnosti i firmy. V tomto smere sme nútení prijímať nepríjemné opatrenia a účinné riešenia v závislosti od toho, ktorý scenár sa naplní. Dávame prioritu projektom a investíciám. Aj keď sa spoločnosti Scania krátkodobo podarilo zachovať väčšinu pracovných miest vďaka skráteným pracovným úväzkom, môže byť potrebné prijať ďalšie opatrenia.

Som hrdý na spoločenskú zodpovednosť a silu iniciatívy, ktorú ukazujú zamestnanci spoločnosti Scania. Aby sme spomenuli niektoré zo skvelých snáh našich zamestnancov, títo napríklad pomáhali vyrábať vybavenie pre zdravotníctvo, ako sú respirátory, a poskytovali zdravotníckemu systému odborné rady s cieľom koordinovať dodávky a získavať veľké množstvá zdravotníckeho materiálu.

V apríli spoločnosť Scania začala opatrný reštart globálnej výroby na nízkej úrovni s cieľom otestovať kapacity pre dodávky u nás a našich dodávateľov. Pozorne sledujeme vývoj a v krátkych intervaloch prijímame rozhodnutia o aktivitách v našom globálnom výrobnom systéme. Úspešný návrat k normálnej situácii teraz závisí na synchronizovanom reštarte celého európskeho priemyselného systému. "

Fin_prehlad_Q1_2020


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz