Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Prehľad hospodárenia spoločnosti Scania za rok 2019

  • Pre boj so zmenami klímy si spoločnosť Scania stanovila ciele v súlade s potrebou obmedziť globálne otepľovanie o 1,5°C
  • Čisté tržby sa zvýšili o 11% na 152,419 mld. SEK (137,126)
  • Prevádzkový zisk sa zvýšil o 26% na 17,488 mld. SEK (13,832)
  • Ukazovateľ cash flow dosahoval 10,994 mld. SEK (3,718) v oblastiach Vozidlá a Služby
17301-049

Komentár Henrika Henriksson, prezidenta a generálneho riaditeľa (CEO)

"Rok 2019 bol rokom pokračujúceho rastu a v spoločnosti Scania sme v ňom dosiahli veľa rekordov. Dodávky vozidiel dosiahli historicky najvyššiu úroveň, rovnako ako je tomu i pri službách. Čisté tržby predstavovali rekordne vysokých 152,4 mld. SEK, čo znamená 11% nárast oproti predchádzajúcemu roku. Zisk bol historicky najvyšší na úrovni 17,488 mld. SEK, a prevádzková marža predstavovala 11,5%. Vyšší objem pri vozidlách a službách, dopady menových kurzov a trhový mix, to všetko pridalo svoj pozitívny príspevok 

k našim výsledkom. Výnosy zo služieb sa zvýšili o 9 percent na 28,9 mld. SEK. Prevádzkový zisk za finančné služby bol na rekordne vysokých 1,511 mld. SEK.

Celkové objednávky nákladných automobilov, autobusov a autokarov poklesli v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 o 9 percent. Dopyt po nákladných automobiloch v Európe v 2. polovici roka 2019 pribrzdil v dôsledku slabnúceho hospodárskeho cyklu. V Latinskej Amerike v Brazílii prebieha pomalé oživenie. V Eurázii a Ázii majú vplyv na dopyt politické obavy a problémy súvisiace s obchodnými obmedzeniami. V prípade autobusov a autokarov došlo vo väčšine regiónov k zníženiu objednávok. Spoločnosti Scania sa podarilo čiastočne kompenzovať pokles dopytu na Blízkom východe. Úroveň prichádzajúcich objednávok bola dobrá v oblasti Motorov, a to aj napriek vysokých objemov v roku 2018.

Úpravy štrukturálnych nákladov na nižšiu úroveň prebiehajú. Neustále prehodnocujeme personálne zabezpečenie a prideľovanie konzultantov pri jednotlivých projektoch. Je nutné, aby Scania pokračovala vo veľkých investíciách do nových technológií, aby sme pomáhali prechodu na udržateľnú dopravu.

Aby bolo možné uspieť pri prechode na dopravný systém bez fosílnych palív, sú kľúčovým faktorom biopalivá. V roku 2019 spoločnosť Scania zvýšila objem tržieb u vozidiel, ktoré majú alternatívny pohon voči dieselu, o 46 percent (6631 vozidiel).

Je tu veľký potenciál pre širšie využitie biopalív, pretože všetky vozidlá Scania môžu využívať pohon biodiesel-HVO. Biopalivá sú práve teraz dostupné, pričom nejakú dobu trvá, než sa nové technológie prejavia na emisiách uhlíka. Súčasne s nárastom používania biopalív musí spoločnosť Scania investovať do nových technológií a infraštruktúry pre postupný prechod k elektrifikácii.

Pri elektrifikácii ťažkých vozidiel neexistuje žiadne zázračné riešenie,  Scania však vyvíja niekoľko technológií, často v spolupráci so zákazníkmi. Napríklad cestou technologických zmien, ktorú vyvíjame s potravinovým veľkoobchodom ASKO, ide o elektrické nákladné automobily na palivové články, poháňané vodíkom. Tieto nákladné automobily boli nedávno uvedené do prevádzky v Trondheime v Nórsku, kde spoločnosť ASKO otvorila vodíkovú čerpaciu stanicu. Ďalej tiež boli inštalované plne elektrické nákladné automobily Scania pre mestskú distribúciu zákazníkom v Osle, poháňané elektrickou batériou.

sk_hosp-vysledky


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz