Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Firma SPAR menuje spoločnosť Scania „Dodávateľom roka“

Firma SPAR International s viac než 13 100 nezávisle vlastnenými maloobchodnými predajňami potravín vo viac ako 45 krajinách menovala spoločnosť Scania globálnym dodávateľom roka.

 

Spar1

V roku 2019 bola spoločnosť Scania označená firmou SPAR International za preferovaného dodávateľa. „Sme hrdí na to, že máme tohto dodávateľa, s ktorým sme vytvorili úspešnú nákupnú alianciu na palube, a že môžeme spoločne posilniť program udržateľnosti pre širšiu komunitu firmy SPAR,“ uvádza SPAR vo svojej správe.

„Spoločnosť Scania, ktorá podporuje program udržateľnosti v odvetví dopravy, investuje značné prostriedky do rozvoja dlhodobých partnerstiev, ktoré presahujú všeobecný predajný prístup. Maloobchodné jednotky sú jednotlivé organizácie firmy SPAR, ktoré sú často tlačené zákazníkmi k tomu, aby preukazovali pokrok, čo sa týka čistejšej distribúcie, nižších emisií a znižovaniu hluku v mestských oblastiach.“

„Víťaz tohtoročnej ceny chce tento program aj naďalej presadzovať. Nie za účelom zvyšovania predaja, ale z princípu, pretože skutočne verí, že má zodpovednosť za dosahovanie trvalej udržateľnosti.“

Existujúce partnerstvo medzi spoločnosťou Scania a partnerom firmy SPAR v Nórsku, ktorým je skupina NorgesGruppen a jej veľkoobchodný partner Asko, bolo obzvlášť vyzdvihnuté kvôli zavedeniu činností využívajúcich vozidlá na alternatívne palivá. „Tieto iniciatívy sa šíria prostredníctvom poskytovania a testovania väčšieho počtu vozidiel na alternatívne palivá.“

Napríklad v Írsku uskutočnil veľkoobchodný partner firmy SPAR, ktorým je organizácia BWG Foods do súčasnej doby investície do 14 nákladných vozidiel na stlačený plyn.

 

Spar2


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz