Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

PREHĽAD HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI SCANIA ZA OBDOBIE JANUÁR - SEPTEMBER 2019

Čisté tržby spoločnosti Scania za prvých deväť mesiacov roka 2019 predstavovali 113,8 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 15 percent v porovnaní
s predchádzajúcim rokom.


Zhrnutie prvých deviatich mesiacov roka 2019

• V septembri sa práca vo všetkých prevádzkach spoločnosti Scania na celom svete    na jednu hodinu zastavila v rámci vzdelávania 52 000 zamestnancov spoločnosti Scania v oblasti zmeny klímy a jej podpory udržateľnosti

• Prevádzkové výnosy vzrástli o 37 percent a predstavovali 13 889 mil. SEK (10 153)

• Čisté tržby sa zvýšili o 15 percent na 113 815 mil. SEK (98 674)

• Peňažný tok v segmente vozidiel a služieb predstavoval 7 531 mil. SEK (-78)

19248-019

Komentár Henrika Henriksson, prezidenta a generálneho riaditeľa

"Čisté tržby spoločnosti Scania za prvých deväť mesiacov roka 2019 predstavovali 113,8 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 15 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zisk za prvých deväť mesiacov roku 2019 vzrástol na 13 889 mil. SEK, čo znamenalo prevádzkovú maržu vo výške 12,2 percenta. K lepším výsledkom pozitívne prispel vyšší objem predaných vozidiel a služieb a takisto aj menové efekty a priaznivejšie trhové mix. Výkonnosť spoločnosti je veľmi dobrá a nákladová situácia vo výrobe črty ponuky dvojitých radov nákladných vozidiel sa v každom štvrťroku neustále zlepšovala. Opatrenia zavedené s cieľom zníženia vyššej dlhodobej úrovne nákladov na produkty v súvislosti s novou generáciou nákladných vozidiel pokračujú.

Situácia v oblasti dopytu je teraz slabšia než predtým a počet prijatých objednávok na nákladné vozidlá sa v prvých deviatich mesiacoch roka 2019 znížil o 8 percent v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Dopyt po nákladných vozidlách v Európe klesol, pretože medzi našimi zákazníkmi panuje v súčasnosti neistota ohľadom vývoja na trhu. V Latinskej Amerike stále prebieha oživenie dopytu pomalým tempom. Neistota spojená s globálnym obchodom má naďalej negatívny vplyv na objednávky v Ázii a Eurázii. Dopyt po vozidlách je v prvých deviatich mesiacoch roku 2019 mierne nižší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. To isté platí aj pre dopyt v segmente motorov, ktorý súvisí predovšetkým s nižším počtom objednávok v Ázii. Globálny výrobný systém spoločnosti Scania sa neustále prispôsobuje situácii v oblasti dopytu, čo znamená, že musíme postupne upravovať stav zamestnancov. Taktiež skúmame pridelenie poradcov na rôzne projekty.

Príjmy z poskytovania služieb dosiahli rekordne vysokú úroveň 21,5 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 10 percent. Segment finančných služieb vykázal prevádzkové výnosy vo výške 1 108 mil. SEK.

Na októbrovom veľtrhu Busworld mal premiéru nový model Scania Citywide - náš prvý plne elektrický autobus pre mestskú prevádzku vyrábaný sériovo a prvý model v rámci našej novej generácie autobusov a autokarov. Elektrifikované autobusy a nákladné vozidlá budú hrať v dlhodobom horizonte zásadnú úlohu pri dosahovaní systému dopravy bez fosílnych palív. Ak však máme mať šancu splniť ciele stanovené v Parížskej dohode, sú vyžadované riešenia zahŕňajúce obnoviteľné palivá, aby bolo možné preklenúť obdobie, než dôjde k prechodu na plne elektrifikovaný systém dopravy. Spoločnosť Scania robí dlhodobé investície s cieľom zabezpečiť ponuku širokej škály riešení v oblasti komerčnej i verejnej dopravy, v rámci ktorých vozidlá využívajú k svojmu pohonu obnoviteľné palivá.

Prehľad hospodárenia spoločnosti Scania za obdobie január – september 2019

sk_hospodarenie


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz