Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Scania zavádza iniciatívu „Deň klímy“

Ako dôkaz svojho záväzku bojovať proti zmene klímy a podporovať dosiahnutie cieľov stanovených v Parížskej dohode organizuje spoločnosť Scania iniciatívu Deň klímy. V rámci nej zabezpečí pre svojich zamestnancov ďalšie vzdelávanie v oblasti trvalej udržateľnosti.Ako dôkaz svojho záväzku bojovať proti zmene klímy a podporovať dosiahnutie cieľov stanovených v Parížskej dohode organizuje spoločnosť Scania iniciatívu Deň klímy. V rámci nej zabezpečí pre svojich zamestnancov ďalšie vzdelávanie v oblasti trvalej udržateľnosti.

top-climate-day-1760x770

„Pri všetkej našej činnosti dbáme na udržateľnosť, ktorá má hlboký dopad na naše produkty, našu výrobu a spôsob nášho podnikania,“ hovorí prezident a generálny riaditeľ Henrik Henriksson. „Teraz sme sa rozhodli urobiť ďalší krok a zvolili sme školenie ako vhodný postup v rámci našej iniciatívy Deň klímy, pretože sme presvedčení, že zvyšovanie znalostí o zmene klímy je dôležité pre splnenie cieľov stanovených v Parížskej dohode.“

Deň klímy v spoločnosti Scania sa uskutoční 20. septembra ako predchodca konferencie OSN o zmene klímy konanej v New Yorku. V tento deň sa činnosť v centrále spoločnosti Scania aj vo výrobných závodoch a miestnych jednotkách spoločnosti Scania po celom svete na jednu hodinu zastaví. Počas tejto hodiny sa zamestnanci dozvedia viac informácií o zmene klímy a spoločnosť Scania sa zameria na myšlienky všetkých zamestnancov týkajúcich sa toho, ako môže zabezpečiť dosiahnutie ešte väčšej udržateľnosti vo všetkých aspektoch svojej činnosti.

„Podnikanie zohráva v boji proti zmene klímy dôležitú úlohu. Nemôže nečinne sedieť a čakať, až ostatní niečo urobia. Chcel by som vyzvať ďalšie spoločnosti, aby sa touto témou tiež zaoberali, pretože verím, že spoločne dokážeme veci značne ovplyvniť,“ pokračuje Henriksson.

Spoločnosť Scania sa zaviazala podporovať posun smerom k udržateľnému systému dopravy. Deň klímy je ďalším krokom pri plnení tohto poslania. Spoločnosť Scania neustále pracuje na minimalizácii emisií zo svojich produktov. Táto ambícia sa vzťahuje aj na znižovanie úrovne emisií vytváraných v dôsledku vlastnej činnosti a zmenšovaniu ekologickej stopy v týchto oblastiach. Spoločnosť Scania sa v posledných rokoch zaviazala k celému radu cieľov:

  • Znížiť u svojej pozemnej dopravy emisie CO2 na prepravenú tonu o 50 percent do roku 2025 (1)
  • Znížiť emisie CO2 u svojich činnostiach o 50 percent do roku 2025 (2)
  • Prejsť na elektrinu vyrábanú úplne bez použitia fosílnych zdrojov do roku 2020 (3)
  • Pokračovať v ponúkaní najširšieho portfólia produktov na trhu, ktoré využívajú alternatívne palivá (4)


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz