Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Prehľad hospodárenia spoločnosti Scania za obdobie január - jún 2019

Zhrnutie prvých šiestich mesiacov roka 2019

  • Prevádzkové výnosy vzrástli o 36 percent na 9 444 mil. SEK (6 950)
  • Čisté tržby sa zvýšili o 17 percent na 77 271 mil. SEK (66 228)
  • Peňažný tok v segmente vozidiel a služieb predstavoval 3 638 mil. SEK (-1 100)
scania_r520_v8

Komentár Henrika Henriksson, prezidenta a generálneho riaditeľa

"V prvých šiestich mesiacoch roku 2019 spoločnosť Scania zvýšila čisté tržby na rekordných 77,3 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 17 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zisk vzrástol na nové historické maximum 9 444 miliónov SEK, čo znamenalo prevádzkovú maržu 12,2 percenta. K vyššiemu zisku pozitívne prispel vyšší objem predaných vozidiel a služieb, menové efekty a priaznivejší trhový mix. 

Postupné vyraďovanie dvojitých produktových radov takisto zlepšilo nákladovú situáciu vo výrobe, hoci niektoré zvýšené náklady stále pretrvávajú v súvislosti s novou generáciou nákladných vozidiel a spracovávaním nevybavených dodávok zákazníkom vplyvom predchádzajúcich narušenia distribučného toku.

Zavedené opatrenia pre normalizáciu úrovne nákladov preto zostávajú aj naďalej v platnosti a globálny výrobný systém sa prispôsobuje normálnej situácii. Dopyt po nákladných vozidlách v Európe je stále silný. V Latinskej Amerike sa trend dopytu odvíja od pokračujúceho oživenia ekonomiky v Brazílii. Dopyt v Eurázii bol negatívne ovplyvnený spomalením v Rusku. V Ázii klesol počet objednávok v porovnaní s predchádzajúcim rokom najmä na Blízkom východe. 

Dopyt po autobusoch a autokaroch sa  spomalil kvôli nižšiemu počtu prijatých objednávok na Strednom východe. V segmente motorov dopyt v porovnaní s predchádzajúcim rokom taktiež mierne klesol.

V rámci vozidlových parkov zákazníkov stále existuje vysoké využitie kapacít a príjmy z poskytovania služieb dosiahli v prvej polovici roka 2019 rekordnú výšku 14,3 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 9 percent. Segment finančných služieb si udržal svoj trend zvyšujúcej sa ziskovosti a vykázal prevádzkové výnosy 737 miliónov SEK.

S podielom na európskom trhu presahujúcom 19,4 percenta sa spoločnosť Scania ujíma vedenia v štatistikách registrácie nákladných vozidiel nad 16 ton v prvej polovici roka 2019. Úspech možno pripísať najmä dobrému prijatiu novej generácie nákladných vozidiel Scania zo strany zákazníkov. Spoločnosť Scania ponúka zákazníkom jasné výhody a v priebehu roka dostalo nákladné vozidlo R 450 spoločnosti Scania prestížne ocenenie Green Truck Award 2019 ako najúspornejšie a najekologickejšie úžitkové vozidlo vo svojej triede. Vďaka tomu získala spoločnosť Scania toto ocenenie už tretí rok po sebe."

financny_prehlad

* Prevedené na EUR výhradne pre pohodlie čitateľa s použitím denného menového kurzu 10,55 SEK = 1,00 EUR.

** Údaje za rok 2017 boli prepočítané vzhľadom k novej prezentácii výsledovky začínajúc rokom 2018.

Ak nie je uvedené inak, všetky porovnania sa vzťahujú za odpovedajúce obdobie predchádzajúceho roku. Táto priebežná správa neprešla kontrolou auditorov spoločnosti. Táto správa je k dispozícii tiež na www.scania.com


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz