Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Scania podporuje talentovaných automechanikov na Slovensku a v Českej republike

Scania sa snaží situáciu s nedostatkom servisných pracovníkov vyriešiť podporou mladých talentovaných žiakov. Na Slovensku i v Českej republike preto zriadila štipendijný program MLADÍ PROFESIONÁLI SCANIA. Trojročný učebný odbor „Opravár nákladných vozidiel a autobusov Scania“ je zakončený výučným listom a úspešní absolventi majú šancu získať zamestnanie v jednom zo servisov Scania v SR i ČR. Okrem toho Scania podporuje rad súťaží, ako napríklad práve Autoopravár Junior. 

_5030075

Súťaž je trojkolová a skladá sa zo školského, krajského a nakoniec celoštátneho finále. Autoopravár Junior je svojim rozsahom, počtom zapojených škôl, súťažiacich žiakov a aktívne spolupracujúcich partnerov najväčšou akciou v technických odboroch v SR a ČR. Tohtoročné celoštátne finále sa na Slovensku konalo v Nitre a v Českej republike si žiaci porovnali svoje skúsenosti a zručnosti v Mladej Boleslavy. Scania patrí medzi ich hlavných partnerov.

_5020014

„Scania, ako prémiová značka, ponúka svojim zákazníkom ten najlepší možný produkt. A to nielen v podobe nákladných vozidiel a autobusov, ale tiež v oblasti služieb. Preto sa snažíme podporovať mladých talentovaných žiakov v ich vzdelávaní nielen prostredníctvom nášho štipendijného programu, ale motivujeme ich tiež na rôznych súťažiach,“ hovorí vedúci štipendijného programu „Mladí profesionáli Scania“ Radek Kindl. Scania pripravila na finálový súboj dve súťažené stanovištia. „Víťazom kategórií „Automechanik“ a „Autotronik“ venujeme ceny v hodnote 4 000,- EUR,“ dodáva Kindl. Pre víťazov zo zmienených kategórií je okrem iného pripravený výlet do Švédska, počas ktorého majú príležitosť vidieť výrobný závod a democentrum spoločnosti Scania.

Na zábery zo slovenskéhočeského republikového finále sa môžete pozrieť na YouTube kanáloch Scania.

Scania ponúka v spolupráci so SŠA v Trnave s ISŠA v Brne pre žiakov deviatych tried základných škôl štipendijný program s názvom: Mladí profesionáli Scania. Ide o trojročný učebný odbor zakončený výučným listom. Počas štúdia Scania ponúka mesačné štipendium až 120 EUR, ubytovanie a stravovanie zdarma, príspevok na dopravu, pracovné odevy a od druhého ročníka možnosť vykonávať prax v servisoch Scania. Po úspešnom absolvovaní učebného odboru je vybraným „mladým profesionálom“ ponúknutá pracovná zmluva. Týmto to ale nekončí. Scania podporuje osobnostný rozvoj, a preto je tu možnosť kariérneho rastu a ďalšieho vzdelávania.

Informácie o štipendijnom programe nájdete na www.mladiprofesionali.sk a www.mladiprofesionalove.cz


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz