Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Prehľad hospodárenia spoločnosti Scania za obdobie január - marec 2019

Čisté tržby spoločnosti Scania vzrástli na 36,1 mld. SEK a zisk v prvom štvrťroku dosiahol historicky najvyššie hodnoty 4 207 mil. SEK, čo znamenalo prevádzkovú maržu vo výške 11,7 percenta.

 

Zhrnutie prvých troch mesiacov roku 2019

  • Prevádzkové výnosy vzrástli o 27 percent na 4 207 mil. SEK (3 315)
  • Čisté tržby sa zvýšili o 16 percent na 36 092 mil. SEK (31 115)
  • Peňažný tok v segmente vozidiel a služieb činil 507 mil. SEK (64)

 

top-san-pellegrino-1760x770

Komentár Henrika Henrikssona, prezidenta a generálneho riaditeľa

Čisté tržby spoločnosti Scania vzrástli na 36,1 mld. SEK a zisk v prvom štvrťroku dosiahol historicky najvyššie hodnoty 4 207 mil. SEK, čo znamenalo prevádzkovú maržu vo výške 11,7 percenta. Vyšší objem predaných vozidiel a služieb, menové efekty a trhový mix pozitívne prispeli k vývoju situácie. Naopak, vyššie výrobné náklady v dôsledku premeny výroby v Latinskej Amerike a určité potiaže v rámci dodávateľského reťazca, mali na zisk negatívny vplyv. Z montážnej linky spoločnosti Scania vyšlo posledné nákladné vozidlo radu PGR a teraz sú v celom globálnom výrobnom systéme vyrábané len nákladné vozidlá nového radu. Počas tohoto štvrťroku bola rovnako dokončená posledná etapa premeny výroby v Latinskej Amerike. Napriek tomu sa stále stretávame s obmedzeniami z hľadiska flexibility a kapacity nášho globálneho výrobného systému. Situácia ohľadom nákladov je obecne pri výrobkoch a výrobe súvisiacej s novou generáciou nákladných vozidiel stále vyššia, než je bežné. Zavedené opatrenia pre normalizáciu úrovne nákladov preto zostávajú i naďalej v platnosti. 

Príjmy z poskytovania služieb dosiahli v prvom štvrťroku roku 2019 rekordnú výšku

7 166 mil. SEK (6 500), čo predstavuje nárast o 10 percent. Segment finančných služieb vykázal prevádzkové výnosy vo výške 345 mil. SEK a udržal si svoj trend v podobe rastúcej ziskovosti.

Počet prijatých objednávok na nákladné vozidlá klesol v prvom štvrťroku roku 2019 o 9 percent v porovnaní s vysokou úrovňou v rovnakom období predchádzajúceho roku. Dopyt po nákladných vozidlách v Európe zostáva vzhľadom k pozitívnej ekonomickej situácii i naďalej silný. V Latinskej Amerike je trend v oblasti dopytu tiež pozitívny vďaka oživeniu ekonomiky v Brazílii. Dopyt v Eurázii bol negatívne ovplyvnený spomalením v Rusku. V Ázii síce klesol počet objednávok v porovnaní s predchádzajúcim rokom kvôli Strednému východu, ale dopyt v ostatných častiach Ázie zostal silný. Autobusy a autokary boli rovnako negatívne ovplyvnené nižším počtom prijatých objednávok na Strednom východe. Celkové objednávky autobusov a autokarov klesli oproti minulému roku o 28 percent. V segmente motorov zostáva dopyt na vysokej úrovni.

Sme svedkami neustále rastúceho záujmu o plynové vozidlá Scania. Keď mesto Bogota obnovilo svoj systém rýchlej autobusovej dopravy, vybrala si spoločnosť TransMilenio 741 autobusov na plyn značky Scania spĺňajúcich normu Euro 6, ktoré predstavujú najčistejšie a najtichšie autobusy na kolumbijskom trhu. Scania rovnako dodá zákazníkovi v Nemecku 100 nákladných vozidiel na plyn pre prepravu tovaru v potravinárskom sektore. Bez ohľadu na to, či sú plynové motory Scania poháňané na bioplyn alebo zemný plyn, využívajú v podstate rovnaké technické riešenia. Z hľadiska udržateľnosti je vhodnejší bioplyn, pretože toto palivo znižuje emisie CO2 až o 90 % (v porovnaní s 20 % pri zemnom plyne). Širšiemu využívaniu bioplynu však bráni nedostatok tohoto paliva. Preto Scania aktívne spolupracuje v rámci rôznych partnerstiev na zaistení výroby bioplynu, čo by umožnilo rozvoj udržateľných riešení využívajúcich plyn a viedlo k zníženiu uhlíkovej stopy.“


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz