Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Finále súťaže Scania Driver Competitions 2019 sa blíži. Slovensko bude reprezentovať Eduard Straka.

Presná, úsporná a bezpečná jazda – taktiež aj záchrana života alebo zaistenie nákladu. Uvedené oblasti patria medzi nevyhnutné zručnosti, ktoré musí vodič ovládať. Tieto hlavné zručnosti sa hodnotia v rámci súťaže Scania Driver Competitions 2018 – 2019, ktorej veľké finále sa uskutoční 24. - 25. mája vo Švédsku.

sdc1

Bezpečnosť cestnej premávky, nižšia spotreba paliva a minimalizácia dopadu riadenia nákladných vozidiel na životné prostredie. Smernica Európskej komisie z roku 2003 o školení vodičov sa stala inšpiráciou pre súťaž Scania Driver Competitions – najväčšia udalosť svojho druhu na svete. Tohtoročný ročník prilákal účastníkov z 30 európskych krajín.

Helena Evsäter, koordinátorka aktivít v spoločnosti Scania, je zodpovedná za rôzne výzvy v rámci súťaže. Cestovala po celej Európe a pomáhala s organizáciou národných finále v niektorých krajinách. Víťaz z každého národného finále bude reprezentovať svoju krajinu na európskom finále v meste Södertälje.

Zachovanie rovnakých štandardov vo všetkých krajinách

„Je úžasné sledovať radosť vodičov, keď zvíťazia,“ hovorí. „Vodič, ktorý vyhral na Ukrajine, si samým blahom kľakol na kolená. Tieto zážitky predstavujú najlepšiu časť mojej práce.“

Evsäter spolupracuje na súťaži Scania Driver Competitions od roku 2010 a je nadšená zo všetkých stretnutí so súťažiacimi, ktoré mala možnosť absolvovať.

Aby bola súťaž čo najspravodlivejšia, jej tím dodával jednotlivým krajinám všetko, čo bolo potrebné pre finále: vlajky, prekážky, dekorácie a všetky ďalšie vybavenia. A takisto zabezpečovala, aby bola v rámci každého finále zachovaná rovnaká úroveň obťažnosti.

sdc2

„Záleží nám na najmenších detailoch, takže sa uisťujeme, že všetky úseky na každej trati sú široké presne tak, ako majú,“ dodáva.

U tohto ročníka súťaže Scania Driver Competitions bolo vykonaných niekoľko zmien. Slovensko bude reprezentovať medzi tridsiatkou európskych finalistov Eduard Straka, ktorý ovládol domáce národné finále.

Nové výzvy v tomto roku

Jednou z nových výziev v súťaži je „vodná výzva“. V tejto novej skúške presného manévrovania sa na nákladné vozidlo umiestni veľká nádoba naplnená vodou. Úlohou vodiča je ísť úplne plynulo tak, aby nevytiekla žiadna voda. „Hoci sa nemusí jednať o najťažšiu výzvu, rozhodne je jednou z najzaujímavejších pre divákov,“ hovorí Evsäter.

„Skutočné úskalie totiž spočívajú v tom, aby vodiči na nádobu s vodou nezabudli, čo sa často stáva.“

Odvetvie dopravy nutne potrebuje viac vodičov a jedným z hlavných cieľov súťaže Scania Driver Competitions je vzbudiť záujem o túto profesiu. „O nedostatku vodičov na všetkých našich trhoch sa veľa diskutuje,“ uvádza Evsäter. „Našim cieľom v rámci súťaže Scania Driver Competitions je motivovať väčší počet ľudí k tomu, aby sa stali vodičmi a zlepšiť vnímanie tejto profesie. Považujeme vodičov zúčastňujúcich sa tejto súťaže za našich hrdinov a v každej krajine máme stovky vodičov, ktorí sa stanú skvelými vyslancami v odvetví dopravy.

Výzvy v rámci súťaže Scania Driver Competitions

Vodná výzva: Cieľom tejto disciplíny je preukázať dobrú manévrovaciu schopnosť s vozidlom a vyhnúť sa trhanej jazde. Táto trať testuje zručnosti súťažiacich spočívajúce v jemnom a presnom manévrovaní. Kľudná, plynulá a efektívna jazda prináša úspech, zatiaľ čo chyby sú penalizované, pretože vodič stratí vodu. 

Kontrola pred jazdou: Cieľom je upozorniť na dôležitosť každodennej kontroly vozidla. Súťažiaci musí počas 10 minút identifikovať na kombinácii ťahača s návesom rad aspektov, ktoré sú v rozpore s bezpečnosťou cestnej premávky.

Defenzívna jazda: Cieľom tejto disciplíny je, aby súťažiaci preukázali ako vodiči správny prístup k ostatným účastníkom cestnej premávky, životnému prostrediu a vozidlu. Okrem toho sa od nich vyžaduje dobrý úsudok v cestnej premávke v kombinácii s defenzívnym štýlom jazdy, ktorý je hospodárny, vopred plánovaný a zabraňuje vzniku nebezpečných situácii. 

Knock the king: Cieľom tejto disciplíny je preukázať dobrú schopnosť bezpečného manévrovania s vozidlom bez akýchkoľvek chýb. Trať testuje zručnosti súťažiacich spočívajúce v navedení vozidla do presnej pozície. Kľudná a efektívna jazda prináša úspech, zatiaľ čo chyby sú penalizované. 

Vzájomný súboj o kráľa manévrovania je poslednou výzvou, ktorú musia zdolať traja zostávajúci účastníci po tom, čo už bolo ostatných 27 účastníkov v priebehu súťaže vyradených. 

Hasenie požiaru: Cieľom je posúdiť schopnosť súťažiaceho konať rýchlo a správne v núdzovej situácii. Vodiči, ktorí trávia dlhé hodiny na cestách, bývajú často tými, kto ako prvý dorazí k nehodám zahŕňajúcim ďalších účastníkov cestnej premávky. Základné znalosti techník pre záchranu života môžu byť preto zásadné.

Zaistenie nákladu: Cieľom je zabrániť nedostatočnému zaisteniu nákladu, čo často vedie k strate tovaru, oneskorením a v najhoršom prípade k nehodám. Súťažiaci musia preukázať dobré znalosti týkajúce sa zaistenia nákladu prostredníctvom praktického testu.

Hlavná výhra: Šek na 100 000 eur: peniaze určené na obstaranie nákladného vozidla Scania prispôsobeného podľa požiadaviek užívateľa. Titul najlepšieho vodiča nákladných vozidiel v Európe.


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz