Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Prehľad hospodárenia spoločnosti Scania za obdobie január - december 2018

Zhrnutie za celý rok 2018

  • Prevádzkový príjem bol 13 832 (12.434) mil. SEK
  • Čisté tržby sa zvýšili o 11 percent na 137 126 (123.366) mil. SEK
  • Peňažný tok činil 3 665 (5 696) mil. SEK v segmente Vozidlá a služby
  • Začínajúc finančným rokom 2018 bola prezentácia výsledovky zmenená, aby zodpovedala koncepcii Volkswagen Group (vrátane porovnávacích období)
17234-019

Komentár Henrika Henrikssona, prezidenta a generálneho riaditeľa

„Rok 2018 bol rokom pokračujúceho rastu a rokom rekordov v mnohých oblastiach.  Rovnako sme uskutočnili najväčší technický prechod v histórii spoločnosti. Dodávky nákladných vozidiel, autobusov a autokarov, ale tiež motorov dosiahli rekordné hodnoty, rovnako ako objem služieb. Čisté tržby spoločnosti Scania činili 137,1 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 11 percent oproti predchádzajúcemu roku. Príjmy vzrástli na 13 832 mil. SEK, čo prinieslo prevádzkovú maržu vo výške 10,1 percenta. Vyšší objem vozidiel a služieb prispel pozitívne, rovnako ako menové efekty, zatiaľ čo vyššie výrobné náklady na výrobu dvoch produktových radov a narušenie dodávateľského reťazca ovplyvnili príjmy negatívne. S premenou výroby v Latinskej Amerike v priebehu prvého štvrťroka 2019 dokončíme globálny prechod k novej generácii nákladných vozidiel Scania. Táto záverečná fáza prechodu povedie k určitým obmedzeniam, pokiaľ ide o flexibilitu a kapacitu nášho globálneho výrobného systému. Nákladová situácia je stále vyššia než normálna, obecne pre výrobky i výrobu súvisiacu s novou generáciou nákladných vozidiel. Boli zavedené opatrenia pre normalizáciu úrovne nákladov.

S tým, ako naši zákazníci využívajú stále väčšie flotily nákladných vozidiel a ako Scania neustále vylepšuje ponuku servisu, ktorá vychádza z dát od viac než 360 000 pripojených vozidiel, objemy poskytovaných servisných služieb neustále rastú. Výnosy z poskytovania služieb sa v roku 2018 zvýšili o 12 percent na rekordnú hodnotu 26,6 miliárd SEK. Finančné služby vykázali prevádzkový príjem 1 440 mil. SEK, doposiaľ najvyšší v histórii.

Počet prijatých objednávok na nákladné automobily sa znížil o 12 percent v roku 2018 v porovnaní s vysokou úrovňou obdobia predchádzajúceho roku. Dopyt v Európe zostáva na dobrej úrovni a zákazníci sú vysoko aktívni. V Latinskej Amerike pokračuje oživenie v Brazílii. V Ázii sa prijaté objednávky v roku 2018 znížili v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a to kvôli Strednému východu. Dopyt v Eurázii je i naďalej silný, aj keď počet prijatých objednávok v Rusku sa ku konci roku znížil. Autobusy a autokary sú tiež negatívne ovplyvnené nižším počtom nových objednávok na Strednom východe, ale celkovo prijaté objednávky zodpovedajú minulému roku. V oblasti podnikania Motory je dopyt silný vo všetkých segmentoch. V roku 2018 boli prijaté objednávky pozitívne ovplyvnené prednákupným účinkom v Európe.“

 

financny_plan

* Prevedené na EUR výhradne pre pohodlie čitateľ s použitím denného výmenného kurzu 10,251 SEK = 1,00 EUR.

** Údaje za rok 2017 boli prepočítané vzhľadom k novej prezentácii výsledovky začínajúc rokom 2018.

Ak nie je uvedené inak, všetky porovnania sa vzťahujú na zodpovedajúce obdobie predchádzajúceho roku. Táto priebežná správa neprešla kontrolou auditorov spoločnosti. Tato správa je k dispozícii tiež na www.scania.com


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz