Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Scania Transport Laboratory prechádza na nefosílne palivá

Prostredníctvom svojej vnútropodnikovej prepravnej spoločnosti demonštruje spoločnosť Scania, ako je možné pomocou súčasných technológií dosiahnuť zníženie emisií uhlíka o viac než 95 %.

18310-009

Scania Transport Laboratory v niektorých prípadoch zaisťuje vnútropodnikovú prepravu v rámci spoločnosti Scania. Vozidlový park tvorí 45 nákladných vozidiel a autobusov, z ktorých 14 sú ťahače pre diaľkovú prepravu. Od roku 2018 využíva vozidlový park len nefosílne* palivá a hybridné pohony, ktoré znižujú emisie uhlíka o viac než 95 percent.

Táto dcérska spoločnosť bola založená v roku 2008 ako rozšírenie oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti Scania v snahe získať ešte viac informácií o výzvach, ktorým jej zákazníci čelia, a tiež o možnostiach, ako je možné zvýšiť ziskovosť. V prvých piatich rokoch znížila spotrebu paliva o 20 percent a emisie uhlíka o 50 percent na prepravenú tonu.

„Ide o zavádzanie našej vízie do praxe. Nežiadame našich zákazníkov ani ostatné subjekty v odvetví, aby robili niečo, čo sami nie sme ochotní robiť,“ hovorí Ján Björklund, vedúci spoločnosti Scania Transport Laboratory.

18310-005

Dcérska spoločnosť Scania Transport Laboratory každodenne prevádzkuje 14 kombinácií nákladných automobilov a prípojných vozidiel medzi výrobnými závodmi vo švédskom Södertälje a holandským Zwolle. Počas roka každý nákladný automobil najazdí približne 400 000 kilometrov, čo je asi trojnásobok toho, čo prejde nákladný automobil za rovnakú dobu v rámci prevádzky u bežného dopravcu. To znamená, že spoločnosť Scania má jedinečnú príležitosť k testovaniu a hodnoteniu kvality a výkonu vozidiel.

Dôležité totiž je, okrem školenia vodičov, tiež testovanie teórií o analýze a plánovaní tokov nákladnej dopravy ako prostriedku k odstráneniu odpadu z dopravného systému. „Jedným z kľúčových poznatkov je pre nás význam plánovania a školenie vodičov. Vidíme, že to funguje a že pomerne malé úpravy majú veľký vplyv, napríklad obmedzenie rýchlosti z 90 na 80 km/h v diaľkovej doprave znižuje spotrebu paliva o 10 percent, zatiaľ čo príslušná strata času je len 1 percento,“ hovorí Björklund.

* Nevyužívame 100% nefosílne palivá, pretože mimo Švédska je nedostatok čerpacích staníc na HVO/bionaftu, čo znamená, že niektoré nákladné vozidlá musia občas natankovať bežnú motorovú naftu.

 


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz