Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Scania podporuje prísne emisné normy EU

Spoločnosť Scania vníma dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou EU o normách CO2 pre ťažké nákladné vozidlá ako nástroj k dosiahnutiu klimatických cieľov stanovených v Parížskej dohode. „Tieto normy, upravujúce emisie výfukových plynov, je potrebné skombinovať s integrovaným prístupom. Bude rovnako nutné zamerať sa na obnoviteľné biopalivá a iné alternatívne palivá, školenia vodičov, efektívnejšiu logistiku, nové technológie pohonu a ďalšie opatrenia,“ uvádza prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Henrik Henriksson.

top-sustainability-1760x770

Cieľom spoločnosti Scania je podpora posunu smerom k udržateľnému systému prepravy. Scania je presvedčená, že je možné prejsť na dekarbonizovaný systém bez fosílnych palív. Spoločnosť Scania sa neustále snaží pri svojich vozidlách znižovať spotrebu paliva a vďaka tomu tiež emisie CO2. To všetko prináša prospech nielen zákazníkom, ale v konečnom dôsledku tiež zlepšuje konkurenčné postavenie spoločnosti Scania.

I keď spoločnosť Scania veľmi verí v elektromobilitu umožňujúcu dosiahnutie nižších emisií CO2, táto technológia nie je ešte dostatočne vyspelá, dopyt zákazníkov je neistý a v súčasnosti neexistuje v Európe žiadna infraštruktúra verejných dobíjacích staníc pre tieto vozidlá.

„Ambiciózne ciele a prechod k novým technológiám pohonu budú rovnako vyžadovať značné investície do infraštruktúry pre dobíjanie a doplňovanie paliva špecificky vytvoreného pre nákladné vozidlá na alternatívny pohon, ktoré dosiaľ neboli vo väčšej miere vynaložené."

Henrik Henriksson

Zníženie emisií CO2 o 15 % do roku 2025

 

Dohoda EU stanovuje zníženie emisií CO2 o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030. Referenčným obdobím bude obdobie od júla 2019 do júna 2020. Ďalším krokom legislatívneho procesu je formálne schválenie Radou a Parlamentom, ktoré sa očakáva pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. Toto nariadenie vstúpi do platnosti v druhej polovine roku 2019.

Scania víta revíziu emisných štandardov, ktorá bude vykonávaná v roku 2022.

„Táto revízia by mala zohľadňovať dostupnosť infraštruktúry pre doplňovanie paliva a dobíjanie vozidiel na alternatívny pohon a rovnako i uvádzanie týchto vozidiel na trh. Revízia by mala tiež obsahovať metódu, ktorá by lepšie odrážala perspektívu analýzy palív (Well-to-Wheel) tak, aby zahŕňala biopalivá. Okrem toho je potrebné zohľadniť i ďalšie a ťažšie kombinácie vozidiel. Tieto kombinácie sú často využívané vo Švédsku, Fínsku a Dánsku, pretože tieto vozidlá predstavujú jeden zo spôsobov používaných k zvýšeniu efektivity v systéme dopravy,“ uzatvára Henrik Henriksson.


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz