Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Scania zahajuje iniciatívu na posilnenie európskej bioekonomiky

Európa naliehavo potrebuje dekarbonizovať všetky odvetvia svojho hospodárstva a rovnako vytvoriť kvalitné pracovné miesta podporujúce trvalo udržateľný rast. V odvetví dopravy a priemyslu hrajú biopalivá zásadnú úlohu pri plnení obidvoch týchto cieľov.

 

16142-404

„Európska bioekonomika môže pomôcť Európe splniť ciele stanovené v Parížskej dohode a položiť základ pre nový rast,“ hovorí Henrik Henriksson, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Scania.

Na konferencii v Osle, ktorú usporiadala platforma Xynteo združujúca vedúcich predstaviteľov naprieč priemyslovými odvetviami, oznámil Henrik Henriksson partnerstvo s asociáciou Xynteo za účelom preskúmania plného potenciálu biopalív a širšej bioekonomiky v Európe. Cieľom je identifikovať bariéry, ktoré obmedzujú rozširovanie biopalív, a prostredníctvom spolupráce medzi podnikateľmi, politickými činiteľmi, inovátormi a občanmi oslabiť tieto prekážky a využiť dostupné príležitosti. „Teší nás, že sme partnerom spoločnosti Scania v tomto veľmi dôležitom projekte,“ uvádza Osvald Bjelland, predseda a generálny riaditeľ asociácie Xynteo.

Máme desať rokov na to, aby sme zvrátili nepriaznivý vývoj

Henrik Henriksson zmieňuje správu o zmenách klímy, ktorá uvádza, že globálne otepľovanie o 2°C oproti pôvodným 1,5°C by znamenalo dvojnásobné poškodenie planéty. „Máme desať rokov na to, aby sme zvrátili krivku globálnych emisií CO2 a zaistili, aby namiesto rastu začali klesať. To znamená, že musíme začať konať čo najskôr,“ zdôrazňuje Henriksson.

Elektrifikácia a digitalizácia budú hrať pri dekarbonizácii dopravy zásadnú úlohu. Rýchly rozvoj elektrickej infraštruktúry a vozidiel poháňaných akumulátormi, môže v horizonte 10 - 15 rokov ponúknuť životaschopné riešenia i v rámci ťažkej nákladnej dopravy. „Vzhľadom k naliehavosti, nemáme však čas čakať desať rokov. Potrebujeme rýchlo nasadiť riešenie v oblasti biopalív zaisťujúce dopravu bez emisií CO2, ktoré sú už k dispozícii.“

Dôvera v biopalivá je v Európe nízka

Napriek viac ako desaťročiu vysokých očakávaní, politických opatrení a investícií, je dôvera v biopalivá v Európe nízka. Pre prekonanie tejto nepriaznivej situácie musia politickí činitelia, podnikatelia, spotrebitelia a občania vytvoriť novú, komplexnú víziu ako celku. Teraz je čas na nový prístup a táto iniciatíva posilní potenciál vysoko kvalitného udržateľného rastu a dekarbonizácie.

Spoločnosť Scania už ponúka široký sortiment vozidiel určených pre použitie s komerčne dostupnými biopalivami, ktoré môžu priniesť až 90% zníženie emisií uhlíku. „Vidím veľký potenciál pre Európu i pre zvyšok sveta. Vo Švédsku už obnoviteľné palivá tvoria pätinu z celkového objemu palív využívaných v rámci ťažkej nákladnej dopravy,“ hovorí Henriksson.

Motory spoločnosti Scania na bioetanole bežia na ED95, čo je ethanol, vrátane 5% zlepšovača vznietenia a mazív. Táto prísada umožňuje chod na princípe dieselového motora s kompresným zapaľovaním. Bioethanolové palivá môžu znížiť emisie CO2 až o 90%, pričom majú tiež pozitívny vplyv na emisie častíc NOx.

Palivo ED95 môže byť skladované a čerpané rovnako ako nafta a má dobré vlastnosti tiež pri nízkych teplotách. Bioethanol zatiaľ nie je na Slovensku dostupný.

 


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz