Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Scania je súčasťou združenia, ktorého cieľom je podporiť rozsiahle nasadzovanie nákladných vozidiel s pohonom na plyn v celej Európe

Združenie s názvom BioLNG EuroNet oznámilo záväzok k ďalšiemu rozširovaniu LNG (skvapalneného zemného plynu) ako paliva používaného v cestnej doprave po celej Európe, a to vďaka novej infraštruktúre, ktorá by mala zaistiť dlhodobý úspech a uvádzanie LNG vo veľkom meradle.

 

18187-004

Všetci členovia združenia, zahŕňajúceho spoločnosti Shell, Disa, Scania, Osomo a Iveco, budú vykonávať samostatné kroky, ktorých cieľom má byť ďalších 2 000 nákladných vozidiel s pohonom na LNG na pozemných komunikáciách, 39 čerpacích staníc na LNG a výstavba závodu na výrobu bioLNG v Holandsku.

Čerpacie stanice na LNG budú súčasťou celoeurópskej siete a ich výstavba sa plánuje v Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Poľsku a Španielsku. Stanice sa budú nachádzať vo vzdialenosti približne každých 400 km na hlavných cestných ťahoch zo Španielska do východného Poľska.

„LNG je stále viac cenovo dostupnejším palivom pre ťažké nákladné vozidlá, čo z neho, v súvislosti s rozvojom dopravy, činí dôležitý zdroj energie,“ uviedol Istvάn Kapitάny, výkonný viceprezident v spoločnosti Shell Retail. „Spoločnosť Shell sa zaviazala ponúkať svojim zákazníkom energiu s nižším obsahom uhlíka a nové čerpacie stanice na LNG sú významným kúskom mozaiky. Teším sa, až táto dôležitá sieť čerpacích staníc v nadchádzajúcich rokoch privíta európskych motoristov. 

 

18187-016

Očakáva sa, že závod na výrobu bioLNG vyprodukuje 3000 MT za rok a bude využívať biometan získaný z odpadu. Ten bude následne predávaný koncovým užívateľom prostredníctvom siete LNG.

„Tento program zahŕňa čerpacie stanice, výrobu biopalív a dotácie, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby pokrokoví zákazníci investovali do nákladných vozidiel i napriek zvýšeným počiatočným nákladom,“ hovorí Jonas Nordh, riaditeľ pre riešenie udržateľnej dopravy v spoločnosti Scania. „Zatiaľ čo LNG, ktorý znižuje emisie CO2 zhruba o 20 percent, je v súčasnosti viac rozšírený bioplyn, ktorý znižuje emisie CO2 o viac než 90 percent, môže byť s rastúcou potrebou produkovaný v čím ďalej väčšej miere v súlade s prírodou.“

BioLNG EuroNet usiluje o to, aby sa využívanie LNG ako paliva v cestnej doprave v budúcnosti ešte viac rozšírilo. 

O projekte:

  • Projekt BioLNG Euronet združuje významných hráčov na európskom trhu: Shell, DISA, Osomo, Scania a Iveco. Cieľom partnerov v rámci tohoto projektu je pomoc Európskej únii splniť jej cieľ v podobe zníženia emisií CO2 o 60 % do roku 2030 prostredníctvom dlhodobej dekarbonizácie ťažkej cestnej dopravy v celej kontinentálnej Európe.
  • Závod na výrobu bioLNG, ktorého výstavba sa plánuje v Holandsku, bude zhromažďovať komunálny odpad zo supermarketov a reštaurácií a spracovávať ho na bioplyn. Táto technológia bude využívať novú patentovanú technológiu membránovej separácie, ktorá umožní získať LNG biologickým spôsobom.
  • Predpokladaných 2 000 nových ťažkých nákladných vozidiel na LNG bude koncovým užívateľom prenajímaných prostredníctvom výhodných riešení pre nadobudnutie a financovanie nákladnej flotily, ktorá zníži ich náklady. Budú hradené len dodatočné náklady na ťažké nákladné vozidlo na LNG v porovnaní s dieselovým vozidlom. Priemerné náklady na každé vozidlo na LNG sú obmedzené maximálnou čiastkou 30 000 EUR.
  • Hustota energie bioLNG znamená, že nákladné vozidlá môžu najazdiť dlhšiutrasu a lepšie tak vyhovieť potrebám dopravcov teraz i v budúcnosti. V dôsledku využívania surovín v podobe priemyslového organického odpadu budú emisie CO2 oveľa nižšie než emisie CO2 pri tradičných palivách. BioLNG je zásadnou zložkou pri dosahovaní dlhodobého cieľa ďalšej dekarbonizácie v odvetví cestnej dopravy v Európe do roku 2030. BioLNG prakticky eliminuje obsah síry a ponúka zníženie NOx a pevných častíc.
  • Očakáva sa, že každý člen združenia BioLNG EuroNet dostane 20 % nákladov vyplývajúcich z jeho záväzkov prostredníctvom financovania EU.
  • Finančné prostriedky EU pridelené členom združenia BioLNG EuroNet budú pochádzať z Nástroja pre prepojenie Európy (CEF) pre odvetvie dopravy.
  • Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EU zo dňa 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá definuje spoločný rámec opatrení pre zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii s cieľom obmedziť dopad dopravy na životné prostredie. Stanovuje minimálne požiadavky na výstavbu infraštruktúry pre alternatívne palivá, vrátane skvapalneného zemného plynu (LNG) a stlačeného zemného plynu (CNG).

 


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz