Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

PREHĽAD HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI SCANIA ZA OBDOBIE JANUÁR - SEPTEMBER 2018

Zhrnutie prvých deviatych mesiacov roka 2018

  • Prevádzkový príjem bol 10.153 (9.080) mil. SEK
  • Čisté tržby sa zvýšili o 11 percent na 98.674 (89.111) mil. SEK
  • Peňažný tok bol -134 (3.002) mil. SEK v segmente Vozidlá a služby
  • Toto obdobie bolo ovplyvnené veľkým narušením v dodávateľskom reťazci, ktoré malo za následok negatívny peňažný tok.
  • Začínajúc finančným rokom 2018 bola prezentácia výsledovky zmenená, aby odpovedala koncepcii Volkswagen Group (vrátane porovnávacích období)
17234-014

Komentár Henrika Henrikssona, prezidenta a generálneho riaditeľa

„Dopyt po novom sortimente nákladných vozidiel zostával silný a trend v Službách je pozitívny. Čisté tržby spoločnosti Scania za prvých deväť mesiacov roka 2018 boli 98,7 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 11 percent oproti predchádzajúcemu roku. Príjmy za prvých deväť mesiacov roka 2018 vzrástli na 10,153 mil SEK, čo znamenalo prevádzkovú maržu vo výške 10,3 percenta. Vyšší objem vozidiel a služieb prispel pozitívne, rovnako ako menové efekty, zatiaľ čo vyššie výrobné náklady na výrobu dvoch produktových radov a narušenie v dodávateľskom reťazci, ovplyvnili príjmy negatívne. Príjmy boli rovnako negatívne ovplyvnené menej priaznivým trhovým mixom. Narušenie v dodávateľskom reťazci súviselo s prechodom na nový rad vozidiel a bolo ďalej zhoršené štrajkom, ku ktorému došlo u dodávateľa komponentov a ktorý viedol k dočasnému zastaveniu dodávky a predaja motorov V8. V dôsledku týchto narušení došlo k nárastu zásob, čo v spojení s vysokou úrovňou investícií negatívne ovplyvnilo peňažný tok. Zostávajú len krajiny Latinskej Ameriky a v budúcich dvoch štvrťrokoch dokončíme úlohu premeny výroby na nový rad nákladných vozidiel vo výrobných závodoch Scania na celom svete.

S tým, ako sa blížime ku koncu, svojho doteraz najväčšieho technického prechodu, sústredíme sa tiež na normalizáciu úrovne našich nákladov, pretože naše zisky plne neodrážajú súčasnú priaznivú situáciu na trhu.

Počet prijatých objednávok na nákladné automobily sa znížil  o 7 percent počas prvých deviatych mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku. Dopyt po nákladných automobiloch v Európe zostáva na dobrej úrovni.  V Latinskej Amerike sa v trende dopytu odráža pomalé oživenie v Brazílii. V súčasnosti existuje určitá neistota v globálnom obchode. Na Blízkom východe dopyt drasticky klesol v Íráne a Turecku, čo spôsobilo zrušenie objednávok a narušilo príjem nových objednávok. Celkový  počet objednávok v regióne Ázie tiež negatívne ovplyvnilo spomalenie v Číne. Dopyt v Euroázii sa i naďalej rozvíja pozitívne, a to predovšetkým vďaka Rusku, napriek neistotám. Dopyt po autobusoch a autokaroch je tiež negatívne ovplyvnený situáciou  v Íráne, ale celkový počet objednávok zodpovedá rovnakému obdobiu v roku 2017. V oblasti podnikania Motory je dopyt  vo všetkých segmentoch na dobrej úrovni, čiastočne kvôli predkupnému efektu v Európe. Výnosy z poskytovania služieb dosiahli rekordnú výšku 19,6 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 12 percent. Finančné služby vykázali prevádzkový príjem vo výške 1.059 miliónov SEK a úverové straty zostávali na nízkej úrovni.“

SK


Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz