Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

PREHĽAD HOS­PO­DÁ­RE­NIA SPO­LOČ­NOS­TI SCANIA ZA OBDOBIE JANUÁR - JÚN 2018

Spoločnosť Scania zvýšila v prvých šiestich mesiacoch roku 2018 čistý predaj na rekordných 66,2 miliardy SEK, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 9 percent.

• Prevádzkový výnos sa zvýšil na 6 950 mil. SEK (6 464 mil. EUR)

• Čisté tržby vzrástli o 9 percent na 66 228 mil. SEK (60 541 mil. EUR)

• Peňažný tok vo vozidlách a službách konal - 1 077 mil. SEK (3 290 mil. EUR)

 

Komentár Henrika Henrikssona, prezidenta a generálneho riaditeľa

"Spoločnosť Scania zvýšila čistý predaj na rekordných 66,2 miliardy švédskych korún v prvých šiestich mesiacoch roku 2018, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 9 percent. Zisk dosiahol 6 950 mld. SEK, čo znamenalo prevádzkovú maržu 10,5 percent. Zatiaľ, čo vyšší objem predaných vozidiel a služieb mal na zisk pozitívny vplyv, rovnako tak kurz švédskej koruny, negatívny dopad mali naopak faktory v podobe menej priaznivého trhového mixu, vyššie náklady na výrobu dvoch produktových radov a pokračujúce potiaže na strane dodávateľov. Nedávna napätá situácia v dodávateľskom reťazci sa ešte zhoršila kvôli štrajku u dodávateľa komponentov, čo malo za následok, že spoločnosť Scania bola nútená dočasne zastaviť dodávky a predaj motorov V8. V dôsledku týchto prerušení sa tiež zvýšila úroveň skladových zásob, čo malo tiež v kombinácii s vysokou úrovňou investícií negatívny dopad na peňažný tok.

Dopyt po nákladných automobiloch zostáva silný na väčšine trhoch, mimo iného v automobilovom, ťažobnom, lesníckom a poľnohospodárskom sektore. Dopyt po nákladných automobiloch v Európe zostáva na vysokej úrovni. V Latinskej Amerike sa trend dopytu odráža v pomalom oživení v Brazílii. V Eurázii sú tiež objednávky stále na dobrej úrovni hlavne vďaka Rusku. Objednávky na Blízkom východe sa znížili kvôli opätovnému zavedeniu sankcií v Iráne. Vo zvyšku Ázie je trend pozitívny v dôsledku pokračujúceho vývoja smerom k modernejším logistickým systémom. Dopyt po autobusoch a autokaroch je i naďalej silný. V priemyslovej oblasti dosiahol dopyt po nových motoroch rekordnú úroveň a trend je pozitívny vo všetkých segmentoch. Finančné služby vykazovali prevádzkové výnosy vo výške 665 miliónov SEK a úverové straty zostávajú na nízkej úrovni.

V prvom štvrťroku 2018 bolo dosiahnuté veľké využitie kapacít vo firemných flotilách a tržby za služby dosiahli v prvej polovine roku 2018 rekordnú výšku 13,1 mld. SEK, čo predstavuje nárast o 12 percent. Digitalizácia a konektivita sú rozhodujúce pre posun smerom k udržateľnému dopravnému systému a predstavujú stále dôležitejšiu časť ponuky služieb spoločnosti Scania. Vďaka digitalizácii môžeme zvýšiť efektivitu podnikania v oblasti služieb lepším využitím kapacít v našich servisoch a tým tak ponúknuť zákazníkom efektívnejšie služby s cieľom zvýšiť ich ziskovosť. Zatiaľ sa digitalizácia tiež otvára pre nové obchodné modely ako je Scania Go – nedávno predstavená služba mobility. Prostredníctvom jedinej aplikácie majú zamestnanci spoločnosti Scania počas pracovného dňa prístup k radu rôznych druhov dopravy ako alternatívu k súkromnému vozidlu. Cieľom je podporovať udržateľné a zdieľané cestovanie a preskúmať potenciál systému v širšom, komerčnom pohľade.“

 

Podrobnejšie informácie poskytne:

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK

Telefón +420 602 344 874

E-mail viktor.tamayo@scania.cz