Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

 

Správa o hospodárení spoločnosti Scania za prvých
9 mesiacov roku 2017

Čistý zisk z predaja spoločnosti Scania v prvých deviatich mesiacoch roku 2017 vzrástol na rekordných 86,4 miliárd SEK, čo predstavuje nárast o 15 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dopyt po nových vozidlách bol dobrý rovnako ako trend v predaji služieb.

 

Zhrnutie prvých deviatich mesiacov roku 2017

  • Prevádzkové výnosy, okrem položiek ovplyvňujúcich porovnateľnosť, tvorilo 9 080 mil. SEK. (7,492)
  • Prevádzkový výnos vzrástol na 9 080 mil. SEK. (3,692)
  • Čisté tržby vzrástli o 15 percent na 86 403 mil. SEK. (75, 209)
  • Peňažný tok tvoril 3 007 mil. SEK. (-192) vo vozidlách a službách

 

Komentáre Henrika Henrikssona, prezidenta a generálneho riaditeľa

"Čistý predaj spoločnosti Scania v prvých deviatich mesiacoch roku 2017 vzrástol na rekordných 86,4 miliárd SEK, čo predstavuje nárast o 15 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dopyt po nových vozidlách bol dobrý a pozitívne sa vyvíja tiež predaj služieb. Napriek tomu, že toto obdobie bolo ovplyvnené vysokou úrovňou investícií, vyššími nákladmi na výrobu dvoch produktových radov a menej priaznivým trhovým mixom, podarilo sa spoločnosti Scania počas prvých deviatich mesiacov roku 2017 zvýšiť zisk na 9 080 miliónov SEK, čo predstavuje prevádzkový zisk 10,5 percent. V treťom štvrťroku, ktorý bol ovplyvnený vysokými nákladmi, začala mať mena negatívny dopad na výšku zisku. Objednávky nákladných vozidiel vzrástli za prvých deväť mesiacov oproti predchádzajúcemu roku o 27 percent.

V Európe pokračoval silný dopyt po nákladných vozidlách. Trend v Latinskej Amerike je rovnako pozitívny a v Brazílii, kde bola úroveň dopytu veľmi nízka, môžeme v posledných mesiacoch tiež vidieť rastúci záujem. V Eurázii je trend dopytu pozitívny, najmä vďaka pokračujúcemu oživeniu ruskej ekonomiky. V Ázii sa dopyt zvýšil vďaka silnému predaju v Číne a Iráne. Objednávky autobusov a autokarov sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 zvýšili o 2 percentá. V oblasti motorov je trend dopytu pozitívny vo všetkých segmentoch. Výnosy z poskytovania služieb dosiahli rekordnú výšku 17,5 miliárd SEK, čo predstavuje nárast o 11 percent. Finančné služby vykazovali prevádzkové výnosy vo výške 862 miliónov SEK a úverové straty zostávajú na nízkej úrovni. V septembri bola predstavená nová generácia značky Scania - rad XT s nákladnými vozidlami na mieru pre stavebníctvo a lesníctvo.

V októbri dostala spoločnosť Scania rozhodnutie Európskej komisie týkajúce sa údajne nevhodnej výmeny informácií. Spoločnosť Scania spochybňuje takéto zistenie a odvolá sa proti nemu. Spoločnosť Scania rovnako zdôrazňuje, že počas vyšetrovania s Európskou komisiou plne spolupracovala."

Podrobnejšie informácie poskytne:

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK

Telefon +420 602 344 874

E-mail viktor.tamayo@scania.cz