Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Správa o hospodárení spoločnosti Scania za január-jún 2017

Čistý predaj spoločnosti Scania vzrástol na rekordnú hodnotu 58,7 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 17 percent oproti minulému roku.

 

Zhrnutie prvých šiestich mesiacov roku 2017

  • Prevádzkový výnos vzrástol na 6 464 mld. SEK. (1 316 v roku 2016)
  • Prevádzkové výnosy, okrem položiek ovplyvňujúcich porovnateľnosť, predstavujú 5 944 mld. SEK. (5 116 v roku 2016)
  • Čisté tržby vzrástli o 17 percent na 58 738 mld. SEK. (50 110 v roku 2016)
  • Peňažný tok činil 3 291 miliónov SEK. (-492 v roku 2016) vo vozidlách a službách

 

Komentár Henrika Henrikssona, prezidenta a generálneho riaditeľa:

 

"Čistý predaj spoločnosti Scania vzrástol na rekordnú hodnotu 58,7 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 17 percent oproti minulému roku. Obdobie bolo ovplyvnené vysokými investíciami a taktiež výrobnými nákladmi rozdelenými do dvoch produktových radov. Aj napriek tomu sme dosiahli výborné výsledky, vďaka vysokému dopytu po nových nákladných vozidlách a pokračujúcemu pozitívnemu vývoju v službách. Príjmy za prvý polrok 2017 predstavovali 6 464 mld. SEK, čo činí prevádzkový zisk 11,0 percent. Počet objednávok nákladných automobilov vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 29 percent. Dopyt po nákladných automobiloch v Európe zostáva vysoký vďaka priaznivej ekonomickej situácii a podiel spoločnosti Scania na trhu nákladných vozidiel predstavuje v Európe 16,8%.

Trend v Latinskej Amerike je tiež pozitívny a v Brazílii vidíme rastúci dopyt najmä v súvislosti so zvýšenou aktivitou v sektore poľnohospodárstva. V Eurázii je trend dopytu pozitívny, pretože Rusko pokračuje v oživení ekonomiky. V Ázii sa dopyt zvýšil vďaka dobrým obchodným výsledkom, predovšetkým v Číne a Iráne. V Ázii sa segment európskych nákladných automobilov rozvíja v súlade s rozvojom logistických systémov – na čom majú najväčší podiel veľký hráči na poli elektronických obchodov. Objednávky autobusov a autokarov zostali celkovo silné, ale v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016 sa mierne znížili. V oblasti motorov je trend dopytu pozitívny vo všetkých troch segmentoch – priemyslovom, námornom a energetickom. Výnosy z poskytovania služieb dosiahli rekordnú výšku 11,7 miliardy SEK, čo predstavuje nárast o 12 percent. Je to vďaka predĺženej dobe prevádzkyschopnosti vozidiel v zákazníckych flotilách a tiež vďaka 270 000 vozidlám pripojeným k online službám Scania. Tie sú veľmi užitočné, umožňujú totiž ponúkať zákazníkom služby pripravené presne na mieru a zvýšiť tak ziskovosť. Finančné služby vykazovali prevádzkové výnosy vo výške 520 mil. SEK a úverové straty zostávajú na nízkej úrovni.“

Podrobnejšie informácie poskytne:

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK

Telefón +420 602 344 874

E-mail viktor.tamayo@scania.cz