Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Koncoročná správa spoločnosti Scania za obdobie od januára do decembra 2016

 

Zhrnutie celého roka 2016

  • Prevádzkové výnosy s vylúčením položiek ovplyvňujúcich porovnateľnosť vzrástli o 6 percent na SEK 10 184 m. (9 641), čo predstavuje prevádzkovú maržu vo výške 9,8 (10,2) percent
  • Prevádzkové výnosy predstavovali SEK 6 384 m. (9 641) a boli negatívne ovplyvnené rezervou vo výške 3,8 miliardy SEK súvisiacou s vyšetrovaním Európskej komisie pre hospodársku súťaž
  • Čisté tržby vzrástli o 10 percent na rekordnú úroveň SEK 103 927 m. (94 897)
  • Cash flow predstavoval SEK 3 427 m. (4 376) v segmente vozidiel a služieb

 

Komentár Henrika Henrikssona, prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti Scania:

Čisté tržby spoločnosti Scania vzrástli na rekordnú úroveň takmer 104 miliárd SEK. Celkové dodávky nákladných vozidiel, autobusov a autokarov dosiahli doteraz najvyššie úrovne. Výnosy zo služieb predstavovali rekordných takmer 22 miliárd SEK, čo predstavuje nárast o 5 percent (7 percent v miestnej mene). Prevádzková výkonnosť spoločnosti bola presvedčivá. Vyšší počet predaných vozidiel v Európe a vyšší dopyt po službách pozitívne ovplyvnili zisk, ale tento efekt bol čiastočne kompenzovaný negatívnym výmenným kurzom, nižšími dodávkami do Latinskej Ameriky (najmä do Brazílie), a aj vysokými nákladmi spojenými s investíciami do novej generácie nákladných vozidiel Scania. Pozícia značky Scania na európskom trhu zostáva silná s trhovým podielom 16,5 percenta. Potreba výmeny a ekonomická situácia v Európe majú aj naďalej pozitívny vplyv na dopyt po nákladných vozidlách. Počty objednávok v Latinskej Amerike zostávajú na nízkej úrovni, a to najmä vzhľadom k veľmi neistej situácii v Brazílii. V Eurázii mierne vzrástol počet objednávok a zdá sa, že Rusko dosiahlo svoje dno. Dopyt po autobusoch a autokaroch zostáva v Európe na vysokej úrovni. V segmente motorov je dopyt po priemyselných a lodných motoroch dobrý, zatiaľ čo segment výroby energie je slabý. Úspech novej generácie nákladných vozidiel Scania bol okamžitý. Nákladné vozidlá prekonali konkurenciu vo všetkých novinárskych testoch, ktorých sa zúčastnili. Takmer všetky aspekty boli presvedčivé – pohonné jednotky, výkon, komfort, brzdný výkon, viditeľnosť a riadenie. V kombinácii so servisnými prehliadkami Scania s flexibilnými intervalmi sa naša nová prispôsobená služba s kontinuálnym monitorovaním prevádzkových údajov pripojených vozidiel podieľala na zdokonalení možností zisku zákazníkov. Keď sa každé nákladné vozidlo udržiava presne podľa servisných plánov, zákazník získa maximálnu prevádzkyschopnosť vozidla.

Finančný prehľad

 

Prepočítané do EUR len kvôli jednoduchému porovnaniu pre čitateľa s denným kurzom SEK 9,5672 = 1,00 EUR.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky porovnania sa vzťahujú k príslušnému obdobiu predchádzajúceho roka.

Táto interná správa neprešla revíziou audítorov spoločnosti. Táto správa je zverejnená aj na stránke www.scania.com

 

Kontakt:

Juraj Ondrejčík, PR and Communication Coordinator CZ & SK

Tel.: +421 2 482 08 350

E-mail: juraj.ondrejcik@scania.sk