Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

SCANIA SLOVAKIA má nového obchodného riaditeľa

Novým obchodným riaditeľom spoločnosti SCANIA SLOVAKIA, s.r.o. sa stáva Marián Černoch. Svoju doterajšiu pôsobnosť v rámci českého trhu tak dopĺňa starostlivosťou aj o zákazníkov a obchodné aktivity značky Scania na Slovensku. Od 1. novembra nahradil v pozícii svojho dlhoročného predchodcu Karola Sokola, ktorý v rámci spoločnosti Scania odchádza pôsobiť do slovinskej Ľubľany.

Marián Černoch sa pri rozšírení zodpovednosti opiera o bohaté skúsenosti obchodného riaditeľa na českom trhu nákladných vozidiel. V spoločnosti SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. túto pozíciu zastáva vyše desať rokov. Predtým pôsobil dva roky aj ako vedúci predaja Scania – Dealer Praha.

„Hoci z historického pohľadu mali tieto dva trhy veľa spoločného, vnímam aj aktuálne rozdiely. Český trh nákladných vozidiel predstavuje v rámci Európy jeden
z najkonkurenčnejších. Dokazuje to najmä pomer síl, resp. trhový podiel prvých piatich značiek, ktoré v Česku dlhodobo pôsobia. Na slovenský trh viac vplýva jednotná európska mena, ktorá ho robí zaujímavejším pre pobočky zahraničných dopravných spoločností. Rozdiel nachádzame aj v štruktúre predávaných aplikácií v rôznych segmentoch dopravy. Na Slovensku dominujú dvojnápravové ťahače pre medzinárodnú dopravu, kým v Česku je pomer vyrovnanejší, hoci znovu s prevahou nákladných vozidiel pre diaľkovú prepravu. Spoločným aktuálnym problémom v obidvoch krajinách je nedostatok vodičov. Ten limituje rozširovanie a neraz aj obnovu vozidlových parkov,“ konštatuje M. Černoch.

Na Slovensku chce nadviazať na nastavený systém obchodného manažmentu svojho predchodcu Karola Sokola, ktorý – ako povedal p. Černoch – môže byť inšpiráciou aj
pre vylepšenie niektorých procesov v rámci dealerskej siete v Českej republike.

Karol Sokol sa v rovnakom čase, od 1. novembra 2016, stal generálnym riaditeľom
pre región východného Jadranu (East Adriatic Region – EAR), v rámci ktorého bude riadiť aktivity skupiny Scania pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Chorvátsko, Macedónsko, Slovinsko a Srbsko. Tomuto profesijnému posunu predchádzalo takmer 15 rokov pôsobenia v stredoeurópskom regióne (Central European Region – CER).
 

 

Kontakt:

Juraj Ondrejčík
PR and Communication Coordinator CZ & SK

Scania Slovakia, s.r.o.
Tel.: +421 2 482 08 350
E-mail: juraj.ondrejcik@scania.sk