Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Proces výstavby

Plynulosť pohybu

Prispôsobené každej fáze

Veľké stavebné a infraštruktúrne projekty sú zložité operácie, v rámci ktorých sú plynulé a dobre fungujúce logistické reťazce kľúčové pre väčšiu ziskovosť.

Spoločnosť Scania vykonala dôkladné analýzy odvetvia s cieľom určiť problémy, ktorým čelia prepravné spoločnosti a dodávatelia v rôznych fázach stavebného projektu.

Následne môže svojim zákazníkom poskytnúť najlepšie prispôsobené riešenia. Spoločnosť Scania zastáva názor, že všetky spoločnosti pôsobiace v tomto odvetví zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečení plynulého chodu v procese výstavby.

Byggbild_for_korr_20170509

1. VÝKOPOVÉ A DEMOLAČNÉ PRÁCE

Stavenisko sa musí najprv pripraviť na stavebný projekt. Sklápacie vozidlá odvezú vykopaný materiál a privezú nové agregáty. Ťahače s valníkom sa zvyčajne používajú na prepravu strojov na stavenisko a mimo neho. Nájdete tu aj zariadenia ako vyklápače, bagre, kolesové nakladače, drviče kameňa a elektrocentrály – všetky môžu byť vybavené motormi Scania, ktoré sa vyrábajú pomocou modulového systému s použitím obmedzeného počtu osvedčených súčastí. Týmto spôsobom sa zabezpečí rýchla a spoľahlivá dostupnosť náhradných dielcov a servisu. V rámci väčších projektov sa často vyžaduje výstavba podpornej infraštruktúry a dočasných ciest.

2. ŠTRKOVŇA

Lomy a štrkovne vyrábajú agregáty, ktoré možno použiť na stavenisku. Patria medzi ne piesok, štrk, drvený kameň, trosky a recyklovaný drvený betón. Sklápacie vozidlá tu zohrávajú dôležitú úlohu, rovnako ako kĺbové vyklápače, kolesové nakladače, elektrocentrály a drviče kameňov – všetky možno vybaviť motormi Scania.

3. DÁVKOVACIE ZARIADENIE

Dávkovacie zariadenie zásobuje stavenisko materiálom potrebným na proces výstavby. Používajú sa vstupy ako piesok, voda, agregát z neďalekej štrkovne, popolček, potaš a cement alebo asfalt. Sklápacie vozidlá a domiešavače betónu majú svoje opodstatnenie v hodnotovom reťazci, keďže prepravujú materiál k dávkovaciemu zariadeniu a na staveniská.

4. SKLÁDKA

Veľké infraštruktúrne projekty často produkujú veľké objemy prebytočného materiálu, ako napríklad kamene, piesok a drvený betón. Tento materiál sa zvyčajne znovu použije v ďalších stavebných projektoch, napríklad v štrkovni (pozri: 2). Na skládke sú potrebné rôzne druhy vozidiel. Sklápacie vozidlá prepravujú materiál zo staveniska a buldozéry vybavené motormi Scania možno použiť na obnovu krajiny.

5. ZÁKLADY A VÝSTAVBA

V tejto fáze začnú veci naberať podobu.. Sklápacie vozidlá dopravia požadovaný materiál, vozidlá na prepravu ťažkých nákladov dovezú ťažké stroje a stavebný materiál, vozidlá na prepravu sklopných kontajnerov a sklopných kontajnerov zbierajú stavebný odpad zo staveniska, automobilové žeriavy vybavené motormi Scania prepravujú stavebné prvky, domiešavače betónu dovezú na stavenisko betón, ktorý sa pomocou čerpadiel dávkuje do želanej oblasti, ako aj kompresory a elektrocentrály vybavené motormi Scania, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Stavebná spoločnosť, ktorá v tomto intenzívnom prostredí dokáže zabezpečiť plynulý chod logistického reťazca, môže dosiahnuť zisk.

6. SPOJENIE S DIELŇOU

Pri pohybe nákladných vozidiel v rámci logistického toku sa údaje z vozidiel odosielajú prepravcom, ktorí používajú systém Scania Fleet Management. Ten sa používa na sledovanie vozidiel, plánovanie a optimalizáciu údržby, kontrolu vodičov z hľadiska plnenia stanovených cieľov a iné služby súvisiace s vozidlom a vodičom. Servis a zásoby náhradných dielcov sa riadia prostredníctvom silnej servisnej siete Scania, ktorá pozostáva z približne 1 700 servisných miest na celom svete, na ceste pomocou služby Scania Assistance alebo priamo na mieste prostredníctvom servisu Scania v teréne. Servisné služby Scania sa môžu navyše prispôsobiť tak, aby zabezpečovali údržbu a opravy pre nadstavby a prívesy.