Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

VÝSKUM A VÝVOJ

Budovanie inovatívnej kultúry

Inovácie na zvýšenie prevádzkyschopnosti

Spoločnosť Scania výrazne investuje do špičkového výskumu a vývoja. Zákazníci požadujú spoľahlivé a inovatívne riešenia, ktoré zvýšia prevádzkyschopnosť vozidla.

Po úspešnom uvedení radu motorov Euro 6 sa spoločnosť Scania naďalej zameriava na dopravné riešenia s nízkou úrovňou emisií. Spoločnosť by sa v budúcnosti chcela viac venovať alternatívnym palivám a hybridizácii.

Kapacita spoločnosti Scania pre inovácie neustále rastie v dôsledku jej nepretržitej spolupráce s univerzitami, výskumnými inštitúciami, dodávateľmi, zákazníkmi a ďalšími partnermi. To umožňuje budovanie inovatívnej kultúry, zaistenie zručností potrebných pre budúci rast a vývoj a podporu myšlienok na dosiahnutie udržateľnejších dopravných riešení. Scania spolupracuje so švédskym kráľovským technologickým ústavom KTH, univerzitou Chalmers a univerzitami v mestách Luleå a Linköping, okrem iných. Ďalšou dôležitou silnou stránkou je prístup k celosvetovej rozvojovej sieti skupiny Volkswagen Group.

Vďaka výhodám vyplývajúcim zo spolupráce so spoločnosťou Volkswagen a akademickými partnermi môže spoločnosť Scania rýchlejšie reagovať na trendy a nové technologické inovácie, a v dôsledku toho rýchlo nájsť riešenia. Vedúce postavenia v oblasti technológií závisí od spolupráce so správnymi partnermi.

Je veľmi dôležité porozumieť denným operáciám zákazníkov. Spoločnosť Scania musí ako globálny hráč musí prispôsobiť globálne riešenia potrebám konkrétneho trhu. Na nových trhoch a segmentoch s osobitnými prevádzkovými podmienkami sa môže klásť dôraz na prispôsobenie existujúcich produktov miestnych požiadavkám, ako sú napríklad konkrétne vzdialenosti alebo využitie kapacity. Alebo to môže byť rozvoj nových produktov. Zdroje energie a energetické zásady sú v každej krajine odlišné, a to znamená, že spoločnosť Scania musí mať vysoký stupeň flexibility a ochotu ponúkať široký sortiment riešení.

Oblasť pripojených vozidiel dodáva cenné vstupné informácie pre výskum a vývoj spoločnosti Scania. Zhromažďovanie údajov umožňuje analyzovať výkon vozidla v širokej škále prevádzkových podmienok. Údaje možno tiež použiť na analýzu správania vodiča, ktorá sa použije pri vývoji nových zdokonalených systémov na podporu vodiča.