Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Technológia motorov

Vždy o krok vpred

  Systémy vstrekovania, spaľovania a preplňovania turbodúchadlom

  Pre vodičov spoločnosti Scania je schopnosť vidieť ďaleko vpred a predvídať situácie rovnako dôležitá ako v strojárenstve. Preto sme vždy o krok vpred, pokiaľ ide o technológie motorov, a vyvíjame naše kľúčové komponenty vo vlastnom servise. Pri výrobe našich motorov sme využili naše skúsenosti a odborné znalosti, pričom sme mali na mysli jediný cieľ: maximalizovať vašu výkonnosť, šetriť palivo, zvýšiť bezpečnosť a minimalizovať údržbu.

  Riadenie motora Scania

  Systém riadenia motora Scania je mozgom vášho vozidla Scania a má úplnú kontrolu. Úzko spolupracujeme s technikmi zodpovednými za motory a prevodovky, aby sme náš systém dotiahli do dokonalosti.

  Vyvinuli sme novú generáciu systémov riadenia motora, aby sme zabezpečili úplnú kontrolu všetkých aspektov výkonu motora. Majitelia vozidiel Scania budú mať úplnú kontrolu nad funkciami ako vstrekovanie paliva, EGR, plniaci vzduch, chladiaci ventilátor a prevádzková teplota motora, turbodúchadlo s premenlivou geometriou, motorová brzda, dodržiavanie emisných noriem (regulácia emisií NOx) a dočisťovanie výfukových plynov.

  Náš špecializovaný systém riadenia motora má ďalšiu výhodu, ktorá spočíva v rozšírenej palubnej diagnostike a podrobnom zaznamenávaní prevádzkových údajov, ktoré umožňujú inteligentnú analýzu.

  Zdokonaľovanie našej koncepcie spaľovania

  Vyvinuli sme koncepciu modulového spaľovania Scania s cieľom maximalizovať potenciál pre palivovú efektívnosť, zníženie emisií uhlíka a veľkorysý krútiaci moment. Každý motor je vyrobený s absolútnym odhodlaním dosiahnuť efektívnosť spaľovania.

  Pri každom novom motore sa začína vytvorením optimalizovanej jednotky jedného valca. Vyhodnotia a vylepšia sa varianty v konštrukcii, čo vedie k výkonom s najvhodnejšími charakteristikami. 

  Optimalizačný potenciál je najväčší vtedy, keď sa fyzické rozmery vŕtania valca a zdvih pohybujú v rámci konkrétnych kritických limitov, ktoré udržiavame. Vývoj koncepcie modulového spaľovacieho systému spoločnosti Scania vychádza z týchto zistení.

  Konštrukcie motorov sa v priebehu desaťročí vyvíjali, ale všetky motory pre nákladné vozidlá Scania sú založené na tejto modernej koncepcii. Motory majú rovnaké spaľovacie komory a veľa rovnakých súčastí, ako sú zdvíhacie tyče, ventilové rozvody, zdvíhadlá s kladkou a piestové krúžky. To všetko uľahčuje údržbu a opravy motorov.

  Selektívna katalytická redukcia (SCR) na zvýšenie vašej prevádzkovej hospodárnosti

  Technológia Scania SCR je efektívna najmä pri vyrovnanej jazde vysokou rýchlosťou, vysokom zaťažení motora a vysokej celkovej hmotnosti. Je preto ideálnou voľbou pre celý rozsah prepravných úloh. Spoločnosť Scania využíva SCR alebo SCR v kombinácii s EGR na kontrolu úrovní emisií motorov Euro 6.

  Selektívna katalytická redukcia (SCR) môže poskytnúť primerané rezervy chladenia aj pre najvýkonnejšie motory V8. Dočisťovanie pomocou aditíva na báze močoviny (AdBlue) zaručuje minimálne uvoľňovanie obsahu oxidov dusíka vo výfukových plynoch.

  Po vstreknutí aditíva AdBlue do výfuku prebieha v katalyzátore, ktorý je integrovaný s tlmičom, reakcia. Patentovaný regulačný systém spoločnosti Scania tieto reakcie monitoruje a zaručuje sústavnú optimálnu výkonnosť.

  Recirkulácia výfukových plynov (EGR) pomáha znížiť emisie

  V technológii EGR (exhaust gas recirculation – recirkulácia výfukových plynov) sa úroveň emisií znižuje pri spaľovaní priamo v spaľovacej komore.

  V technológii Scania EGR sa úroveň emisií oxidov dusíka znižuje chladením a opakovaným využitím časti výfukových plynov. To vedie k účinnému zníženiu obsahu oxidov dusíka vzhľadom na dolnú teplotu spaľovania. Pomocou technológie Scania EGR sa zároveň znižuje hmotnosť a na podvozku zostáva priestor na väčšie palivové nádrže. Či už na otvorenej ceste, na stavenisku alebo v meste, technológia Scania EGR efektívne znižuje úroveň emisií vo všetkých podmienkach.

  Stabilná jazda so združeným vstrekovačom Scania PDE

  Zdokonalené spaľovanie s vysokotlakovými združenými vstrekovačmi.

  Združené vstrekovače PDE (integrovaný systém vstrekovania paliva) dodávajú správne množstvo paliva v pravej chvíli – so správnym tlakom. Spaľovanie v každom valci sa reguluje samostatne, čím sa minimalizuje spotreba paliva a úroveň škodlivých emisií. Ako vodič zistíte, že otáčky motora sú stabilnejšie pri manévrovaní v hustej premávke alebo pri pomalej jazde v stiesnených parkovacích priestoroch.

  Každý združený injektor má vlastné vysokotlakové čerpadlo, ktoré sa samostatne reguluje v okamihu vstreknutia. Výsledkom je zníženie spotreby paliva aj čistejšie emisie. Systém pozostáva z niekoľkých častí, čo vedie k vyššej spoľahlivosti. Funkčné testy pomocou zabudovaného diagnostického zariadenia trvajú len pár sekúnd a v prípade potreby ich môže vykonať technik spoločnosti Scania priamo na ceste.

  Scania XPI

  Stabilný výkon bez ohľadu na podmienky.

  Pomocou systému Scania XPI (extra-high pressure injection –vstrekovanie s veľmi vysokým tlakom) sa prívod paliva a vstrekovací tlak môžu nastaviť s výnimočnou presnosťou nezávisle od otáčok motora a zaťaženia. Tento dômyselný systém sa priebežne nastavuje a prispôsobuje meniacim sa otáčkam a situácii a umožňuje vám získať čo najviac z každej kvapky paliva. Na zvýšenie výkonnosti a hospodárnosti v každom cykle – a zároveň na zníženie úrovne škodlivých emisií – sa používajú až tri presne časované vstreknutia paliva.

  Pripravený na test

  Motory Scania Euro 6 boli pred uvedením podrobené náročným testom, ktoré trvali tisícky hodín.