Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Deň klímy Scania 2019

Náš cieľ

Veda hovorí jasne

Zmena klímy nie je fikcia

K zmene klímy dochádza práve teraz. Tým najhorším dopadom na obyvateľa a prírodu celého sveta je nutné predísť okamžitou činnosťou zameranou na smelé ciele.

Globálne otepľovanie spôsobené skleníkovým efektom vzniká v dôsledku produkcie skleníkových plynov (predovšetkým CO2) spaľovaním fosílnych palív. Skleníkové plyny sa hromadia v atmosfére a pohlcujú slnečné žiarenie, ktoré sa odráža od zemského povrchu. Bežne by žiarenie uniklo do vesmíru. Skleníkové plyny ho však zadržiavajú a zadržané teplo potom otepľuje planétu.

Icon of carbon dioxide

Skutočnosti ohľadom klímy

Od začiatku priemyselnej revolúcie v roku 1750 vzrástla úroveň CO2 o viac ako 30 percent. Koncentrácia CO2 v atmosfére je v súčasnosti najvyššia za uplynulých 800 000 rokov.

Zo záznamov o teplote siahajúcich až do neskorého 19. storočia vyplýva, že priemerná teplota zemského povrchu sa behom uplynulých 100 rokov zvýšila približne o 0,8 °C. Pritom 0,6 °C z tohto oteplenia je záležitosťou posledných troch desaťročí.

Zdroj 1,2 NASA 2019

Dôsledky

Priemerná svetová teplota by sa nemala vzrásť nad 2 °C, v ideálnom prípade nad 1,5 °C. Ak sa nepodarí to dosiahnuť, prídu nasledujúce dopady: (3)

STÚPANIE hladiny morí: Pri 2°C náraste bude hladina morí v roku 2100 o 1,04 metra vyššie, než bola v roku 1990. Obyvateľom Amsterdamu tak bude siahať po kolená. Nevratným "bodom zlomu" je potom stúpnutie hladiny o 1,24 metra spôsobené teplotou 3-4 ° C. Priemerná teplota 5 ° C už znamená stúpnutie hladiny morí o 1,43 metra a zaplavenie pobrežných miest ako New York a Bangkok.

EXTRÉMNE POČASIE: Od roku 2010 sme boli svedkami piatich najteplejších rokov za dobu pozorovania. Ak sa zvýši celosvetová teplota o viac ako 2 ° C, čakajú celú planétu každoročné vlny horúčav. Nárast o 3-4° C by potom z južnej Európy urobil púšť. Severná Amerika, Ázia a Austrália už v súčasnosti každoročne zažívajú intenzívnejšie zrážky, viac povodní a silnejšie hurikány, tajfúny aj cyklóny.

NÍZKE výnosy plodín: Celosvetovo stúpajúce teploty prinesú nižšie výnosy hlavných zložiek potravy, napríklad jačmeňa a kukurice. S nárastom o 2 ° C výnosy klesnú o 20%. Ak by teploty vzrástli o 3-4 ° C, bude pokles výnosov úrody až 40%.

Zmenšujúca sa POLÁRNA VRSTVA ĽADU: Arktída má v boji proti globálnemu otepľovaniu podobu frontovej línie. Súčasný úbytok morského ľadu už má hodnotu nevídaných 15 percent. S nárastom globálnej teploty o 2 ° C sa však úbytok zdvojnásobí. V ohrození vyhynutia sa tak ocitnú ľadové medvede a ďalšie domorodá fauna. V Antarktíde sa úbytok ľadového panciera za posledné desaťročie strojnásobil.

Zdroj: 2019 Svetový fond na ochranu prírody 

Body zlomu

Aby svet pri klimatických zmenách znížil riziko prekročenia nenávratného bodu zlomu, je nutné udržiavať nárast globálnej teploty výrazne pod 2 ° C. Ak by sme do tej doby naozaj zastavili produkciu nových skleníkových plynov, môže vyššia teplota spôsobiť topenie trvalo zamrznutej pôdy planéty. Topením permafrostu sa bude uvoľňovať obrovské množstvo metánu, čo je skleníkový plyn, ktorý v atmosfére zadržiava teplo 28-krát účinnejšie ako CO2.

PARÍŽSKA DOHODA

Dohoda pre budúcnosť

V roku 2015 sa lídri svetovo najvyspelejších krajín zišli v Paríži a podpísali dohodu o udržanie nárastu priemernej svetovej teploty na hodnote výrazne pod 2 ° C oproti dobe pred priemyselnou revolúciou. Zaviazali sa tiež k snahe o to, aby nárast neprekročil 1,5 ° C. Tým by sa výrazne znížilo nebezpečenstvo a dopady zmien klímy.

"DOKONCA AJ KEĎ PRIAMO VIDÍME LIKVIDAČNÝ VPLYV ZMENY KLÍMY, KTORÝ PUSTOŠÍ CELÝ SVET, STÁLE PRE PREVENCIU NEVRATNÝCH A KATASTROFÁLNYCH DEVASTAČNÝCH ZMIEN KLÍMY NEROBÍME DOSŤ A ANI TO NEROBÍME DOSŤ RÝCHLO"

- António Guterres, generálny tajomník Organizácie Spojených národov

Uhlíkový zákon

Medzinárodný tím popredných výskumníkov v oblasti klímy navrhuje riešenie, ktoré počíta s tým, že svetová ekonomika rýchlo zníži produkované emisie uhlíka. Tím obhajuje myšlienku dodržiavania veľmi jednoduchého plánu znížiť každé desaťročie emisie o polovicu – a „Uhlíkový zákon”.

Plán hovorí, že emisie z fosílnych palív budú musieť kulminovať najneskôr v roku 2020. Do roku 2050 potom budú musieť klesnúť takmer na nulu. Uhlíkový zákon by dal svetu 75% šancu na udržanie rastu globálnej teploty pod v Paríži dohodnutými 2 ° C.

Zdroj: 2017: Rockström J., a kol.

Úloha prepravy

Cestná doprava sa na emisiách skleníkových plynov podieľa približne 14% a podiel emisií súvisiacich s dopravou stále narastá. Zlepšovanie plánovania a dômyselnejšia logistika však bude možné okamžite znížiť emisie CO2 o približne 25%.  

Štúdia spoločnosti Scania s názvom Pathways (Cestičky) (6) hovorí, že dosiahnuť čistých nulových emisií CO2 pri ťažkej obchodnej prepravy do roku 2050 je nielen možné, ale aj finančne atraktívne. Je však potrebné začať už teraz. Podľa štúdie sú najrýchlejšou a najaktuálnejšou cestou k čistejšej doprave biopalivá. Z dlhodobého hľadiska je však najmenej nákladným riešením elektrifikácia, ktorá sa v budúcnosti stane udržateľným riešením prepravy.

ŠTÚDIA PATHWAYS

Zdroj: IPCC 2014

6 2018: Scania, štúdia Pathways

V čele pokroku

Náš smer

V spoločnosti Scania sme sa zaviazali k tomu, že budeme na čele pokroku smerovania k udržateľnému riešeniu prepravy.

Zaviazali sme sa tiež k udržateľnej prevádzke našej spoločnosti.

Ako pri všetkom, čomu sa venujeme, aj práca v oblasti klímy vychádza z našich základných hodnôt, priorít a princípov, ktorých príkladom je projekt Scania House.

Spoločnosť Scania si dala smelý cieľ a plán presunúť sa k nefosílnej prevádzke výrazne pred rokom 2050.

17269-102

 

STRATÉGIA 2025


Udržateľnosť je jadrom stratégie Scania 2025. V nasledujúcich rokoch teda medzi naše hlavné priority bude patriť znižovanie miery následkov našich produktov a ich prevádzky na životné prostredie.

Ak vezmeme do úvahy naše priame i nepriame emisie, celkový vplyv spoločnosti Scania na klímu spôsobujú prevažne emisie vznikajúce z používania našich produktov.

Predstavením Stratégie 2025 spoločnosť Scania nastavuje svoje nové ciele, ktoré súvisia s klímou a s dopadom používania našich produktov. Tieto ciele ešte podčiarkujú naše úsilie zabezpečiť, aby emisie produktov spoločnosti Scania zodpovedali požiadavkám, ktoré plynú z Parížskej dohody.

Aby sme podporili environmentálny cieľ znížiť emisie CO2 pri vozidlách vyrobených našou spoločnosťou, nastavujeme tiež jasné objemové ciele pre autobusy a nákladné vozidlá spaľujúce biopalivá a elektrifikované autobusy a nákladné vozidlá.

Tieto vozidlá nám vo veľkej miere umožnia znížiť emisie CO2. Predpokladom ale je, že spoločnosť Scania aj jej partneri zabezpečia, že palivo aj elektrina budú mať udržateľný charakter. To znamená, že v prípade plynu pôjde o bioplyn a elektrina bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

KLIMATICKÉ CIELE SPOLOČNOSTI SCANIA

Aby sme sa nijako nezriekali zodpovednosti, stanovujeme si ciele a sledujeme vývoj ako v oblasti prevádzky našej spoločnosti, tak i v oblasti prevádzky vozidiel vyrobených našou spoločnosťou.

ČO VÁM TIETO CIELE PRINESÚ?

 

Tieto ciele stanovené na úrovni spoločnosti už boli, alebo ešte len budú prevedené na zodpovedajúce čiastkové ciele a činnosti v rámci organizácie. Môžu sa týkať jednotlivých oddelení, výrobných jednotiek, obchodných jednotiek, dovozcov, predajcov alebo servisov. Zistite, ktoré ciele sa najviac týkajú práve vašej činnosti.

Okrem troch celofiremných klimatických cieľov navyše spoločnosť Scania ponúka najširší sortiment produktov, ktoré fungujú na aktuálne dostupné alternatívy k fosílnym palivám. Naším zámerom je v tejto snahe pokračovať.

Fakty na tejto stránke pochádzajú z týchto zdrojov:

2019: NASA; climate.nasa.gov/evidence/

2019: NASA; climate.nasa.gov/climate_resources/127/global-temperature/

2019: Svetový fond na ochranu prírody

Rockström J. a kol. (2017), A roadmap for rapid decarbonization, Science 6331

2014: IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report. Príspevok pracovných skupín I, II a III k piatej hodnotiacej správe Medzivládneho panela pre zmeny klímy

2018: Scania, štúdia Pathways