Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

HĽADANIE TALENTOV

Získať, rozvíjať a udržať si zamestnancov

Prilákanie správnych zručností

V dnešnom globalizovanom svete sa na veľké spoločnosti vyvíja väčší tlak, pokiaľ ide o získanie, rozvoj a udržanie zamestnancov. Výkonný viceprezident ľudských zdrojov Kent Conradson hovorí, že hoci má spoločnosť Scania vynikajúcu základňu zručností, je potrebné urobiť viac na dosiahnutie cieľov spoločnosti do roku 2020.

Ako si spoločnosť Scania poradí s čoraz väčšou konkurenciou pri hľadaní talentov?

Naši ľudia sú najdôležitejším faktorom pri dosahovaní úspechu. Žiadny z našich korporátnych cieľov nemožno dosiahnuť bez odhodlaných a motivovaných zamestnancov. Naše ciele naznačujú, že sa chceme stať lídrom v odvetví, pokiaľ ide o udržateľnú prepravu. Aby sme to dosiahli, musíme získať zručnosti na udržanie tejto pozície. Musíme vychádzať z našich existujúcich bohatých a komplexných odborných znalostí a premietnuť ich do nových úloh.

Aké sú najväčšie výzvy, pokiaľ ide o budovanie a prevádzku takejto odbornej organizácie?

Vynikajúce vedenie, ktoré je konzistentné a udržateľné v priebehu času, poskytne 42 000 pracovným silám na celom svete rámec potrebný na dosiahnutie našich cieľov. Ako globálna spoločnosť s prevádzkami vo viac ako 100 krajinách už máme rozmanité pracovné sily. Našou úlohou je ťažiť z tejto rozmanitosti vytváraním tímov, ktoré sú zložené z ľudí z rôznych prostredí, s rôznymi skúsenosťami a rôznymi vedomosťami.

Do akej miery využívame v našej celosvetovej organizácii všetky vedomosti a skúsenosti, ktoré máme k dispozícii?

Každý rok využije približne 2 500 zamestnancov možnosť zmeny pracovnej úlohy v rámci spoločnosti. To je úžasný príklad toho, ako spoločnosť Scania ťaží so skúseností získaných z rôznych divízií na celom svete. Je však veľmi dôležité, aby sme sa v tejto oblasti rozvíjali naprieč celou organizáciou a umožnili neustálu, rozsiahlu vnútornú mobilitu s príležitosťami na rozvoj a prevzatie nových úloh.