Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

SLUŽBY

Pracovná oblasť

Rýchle a spoľahlivé služby

Zákazníci spoločnosti Scania požadujú rýchle a spoľahlivé služby. Vzhľadom na čoraz väčší počet vozidiel na cestách je sektor služieb kľúčový pre náš úspech.

Prevádzka sa sústreďuje na služby a vzťahy so zákazníkmi. V prieskumoch spokojnosti zákazníkov sú servisy spoločnosti Scania úspešné, napriek tomu sa zameriavame na neustále zlepšovanie podpory našich zákazníkov. Preventívnou údržbou a rýchlymi opravami vytvárame optimálne podmienky pre prevádzkyschopnosť vozidla.

Servisní technici spoločnosti Scania sú veľmi kompetentní a úzko spolupracujú so zákazníkmi. Cieľom je vždy rozpoznať potreby našich zákazníkov a využiť tieto poznatky na zlepšovanie a rozvoj produktov spoločnosti Scania.