Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Výskum a vývoj

Pracovná oblasť

So silným zameraním na výskum a vývoj

Spoločnosť Scania sa dôrazne sústreďuje na výskum a vývoj s cieľom udržať sa na čele technologického pokroku a riadiť ďalší rozvoj v odvetví.

Pozornosť sa zameriava na udržateľné riešenia a minimalizáciu vplyvu na ovzdušie. Každý detail v oblasti dizajnu, konštrukcie a systémov sa neustále zlepšuje s cieľom splniť požiadavky spoločnosti a zákazníkov.

V oblasti výskumu a vývoja podporujeme inovácie a zameriavame sa na riešenia pre budúcnosť. Každý projekt sa začína posúdením potrieb zákazníkov, meniaceho sa sveta okolo nás, platnej legislatívy a toho čím sa zaoberá konkurencia. Každá zmena má vplyv na celok. Spotreba paliva ovplyvňuje výkon motora, hmotnosť ovplyvňuje bezpečnosť a prepravnú kapacitu. Najvyššou prioritou je však vždy kvalita.

Oblasť výskumu a vývoja pokrýva celý reťazec vrátane základného výskumu, konštrukcie a testovania na zabezpečenie kvality vo výrobe a vo vozidlách zákazníkov prevádzkovaných na cestách celého sveta. Naším cieľom je zachovať si širokú škálu schopností a zabezpečiť tak, aby si spoločnosť Scania zachovala vedúce postavenie v automobilovom priemysle.