Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

VÝROBA A LOGISTIKA

Pracovná oblasť

Sústavné zlepšovanie

Výroba vám ponúka príležitosť vyzvať seba aj ľudí okolo vás k neustálemu hľadaniu inteligentnejších a lepších spôsobov práce. Sústavné zlepšovanie je prirodzenou súčasťou každodennej činnosti.

Stratégia je sústavne sa zlepšovať v práci s cieľom obmedziť zranenia na pracovisku, zvýšiť efektivitu a rozvíjať pracovné metódy. Na zdokonaľovaní práce sa podieľajú všetci zamestnanci, čo prispieva k angažovanosti a hrdosti.

Práca sa často vykonáva v tímoch, kde dochádza k úzkej spolupráci s kolegami a manažérmi a každý jednotlivec má možnosť rozvíjať sa v každodennej práci. Nároky na kvalitu sú vysoké a zodpovednosť sa delí rovnakým dielom na celý tím.

Vždy je vysoký dopyt po dobre vyškolených technikoch. Absolventi majú dostatok príležitostí rozvíjať sa v oblasti moderného manažmentu a vo svojich vlastných špecializáciách. Kontakty medzi pracovníkmi s rôznymi funkciami umožňuje lepšie pochopenie produktov od výskumu a vývoja až po finálne produkty.