Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Ľudské zdroje

Pracovná oblasť

V tesnej spolupráci s ľudskými zdrojmi

Práca v oblasti ľudských zdrojov sa vykonáva v súlade s definovanými postupmi a v tesnej spolupráci s organizáciou.

Keďže zamestnanci sú najdôležitejším faktorom na dosiahnutie úspechu, Scania musí získavať, rozvíjať a udržať si zamestnancov. Každý manažér je zodpovedný za svojich zamestnancov a má podporu oddelenia ľudských zdrojov. Hlavným zámerom je rozvoj organizácie a jej zamestnancov.

Spolu s kolegami na celom svete a s podporou centrály budete zabezpečovať, aby mala spoločnosť Scania k dispozícii tie správne schopnosti na zdolávanie výziev budúcnosti.